Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTGĐUK ngày 12/4/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Công văn số 38-CV/ĐU ngày 20/4/2021 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức diễn đàn Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề năm 2021. Ngày 14/10/2021, Chi bộ Văn Phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức buổi Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề: “ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Đồng chí Trần Hưng Bình, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đến dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt. Diễn đàn được tổ chức với sự tham gia đầy đủ của các đảng viên trong Chi bộ, với mục đích tăng cường cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn mục đích, ý nghĩa để có những hành động cụ thể, thiết thực trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thông qua hoạt động này để tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên nhằm xây dựng Chi bộ, đơn vị Văn phòng tổng hợp ngày càng trong sạch, vững mạnh. 


Trên cơ sở báo cáo đề dẫn và gợi ý một số nội dung thảo luận, các đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận trên tinh thần dân chủ, cởi mở, chân tình, thẳng thắn, phát huy tinh thần, trách nhiệm của mỗi cá nhân, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Trần Hưng Bình, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đánh giá cao công tác chuẩn bị và tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trong Chi bộ, đã bám sát chủ đề diễn đàn để thảo luận sôi nổi và đạt hiệu quả cao; đồng thời mong muốn các đảng viên nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết thúc diễn đàn, chi ủy Chi bộ đã thống nhất, đưa các nhiệm vụ, giải pháp vào Nghị quyết chuyên đề của Chi bộ.

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Châu VKSND tỉnh Quảng Trị