Thông tin nghiệp vụ

Nhằm tăng cường cho Kiểm sát viên và công chức trong đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự đào tạo, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi về kỹ năng, trình độ nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ và Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp lựa chọn vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín và ông Lê Quang T. Vụ án được tiến hành xét xử công khai vào ngày 21/7/2021 tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ.

Phiên tòa diễn ra đúng trình tự, thủ tục tố tụng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ thủ tục tố tụng tại phiên tòa; chủ động hỏi, làm rõ những vấn đề còn mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án, từ đó phát biểu quan điểm giải quyết vụ án một cách khách quan, toàn diện và đúng pháp luật.

Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ đã tổ chức họp để rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát xét xử. Trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn góp ý và sự cầu thị, tiếp thu ý kiến, phiên họp rút kinh nghiệm đã đánh giá được những ưu điểm và chỉ ra một số thiếu sót của Kiểm sát viên. Nhìn chung, đây là phiên tòa rút kinh nghiệm đạt chất lượng, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp. Trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ sẽ tiếp tục lựa chọn thêm nhiều vụ án để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa kỹ năng nghiệp vụ của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa dân sự nói chung và phiên tòa kinh doanh thương mại nói riêng.

Tác giả: Hoàng Khánh Linh – VKSND huyện Cam Lộ