10:15 ICT Thứ hai, 19/04/2021
Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)! .

Trang chủ » Tổ chức » Biên chế - Tuyển dụng

Thông Báo Tuyển Sinh

Thứ hai - 22/06/2015 14:08

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng công chức chuyên môn nghiệp vụ.

 

 
   

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị cần tuyển 03 công chức chuyên môn nghiệp vụ:

I - ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN.

1. Về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng, không vi phạm quy định của Ngành Kiểm sát nhân dân về bảo vệ chính trị nội bộ.

2. Tốt nghiệp cử nhân Luật hệ chính quy (nữ từ loại Khá, nam từ Trung bình Khá trở lên; ưu tiên đối với người đã và đang học cao học ngành Luật).

3. Tuổi đời từ 22 đến dưới 30 tuổi; không bị các dị tật; ngoại hình đảm bảo.

4. Nam: cao 1,60m, cân nặng 50kg trở lên; Nữ: cao 1,55m, cân nặng từ 45kg trở lên.

II - HỒ SƠ DỰ TUYỂN, GỒM:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan tổ chức đang công tác, học tập.

2. Bản sao giấy khai sinh;

3. Các văn bằng chứng chỉ (bản công chứng);

4. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan Y tế có thẩm quyền;

5. Lý lịch tư pháp

6. Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có).

III - THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ.

30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng được đăng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Quảng Trị;

Thời gian nhận hồ sơ: 02, ngày 22, 23/7/2015.

IV- HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG.

* Thi tuyển

- Có tổ chức việc sơ tuyển.

- Thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển mới được tham gia thi tuyển với 04 môn thi bắt buộc (02 môn điều kiện Tin học và Ngoại ngữ, không tính vào tổng điểm trúng tuyển); 02 môn thi Kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành.

* Chi tiết liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh Quảng Trị (đường Hùng Vương, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà) - Số điện thoại:  0533.852.453.

 Hoặc xem tại Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh Quảng Trị (vksquangtri.gov.vn).

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỈNH QUẢNG TRỊ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
   
 

 

 


          Số:           /VKS                           Quảng Trị, ngày  16  tháng 6 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng công chức

 

 Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

 Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội vụ sửa đổi một số điều của TT số 13/2010/TT-BNV.

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-VKS-P9 ngày 05/4/2013 của VKSNDTC về việc ban hành quy định về tuyển dụng công chức trong ngành KSND.

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-VKSTC-V9 ngày 02/4/2015 của VKSNDTC Về việc giao chỉ tiêu biên chế cho VKSND tỉnh Quảng Trị từ năm 2015 .

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị cần tuyển dụng 03 (ba) công chức chuyên môn nghiệp vụ.

I - ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN.

1. Người có các đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một Quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam;

b) Độ tuổi tuyển dụng: Từ 22 đến dưới 30 tuổi;

c) Có đơn dự tuyển, có lịch sử chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng không vi phạm quy định của Ngành KSND về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí làm việc;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ (giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan Y tế từ cấp huyện trở lên và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp)­­­­­­;

g) Có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học văn phòng từ trình độ B trở lên;

h) Các điều kiện khác theo yêu cầu của ngành Kiểm sát.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không có đủ các kiện tại khoản 1 nêu trên;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của TA mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II - SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN:

            - 03 (ba) công chức chuyên môn nghiệp vụ.

            - Yêu cầu: Tốt nghiệp cử nhân Luật hệ chính quy (nữ từ loại Khá; nam từ loại trung bình khá trở lên);

III - HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Thi tuyển

IV - HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ.

- Hồ sơ dự tuyển 02 bộ bao gồm:

+ Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu;

+ Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan tổ chức đang công tác, học tập;

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Các văn bằng chứng chỉ (bản công chứng, có văn bản gốc để đối chiếu);

+ Giấychứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền;

+ Giấy chứng nhận lý lịch tư pháp;

+ Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có).

* Người được tuyển dụng phải đạt yêu cầu qua sơ tuyển.

- Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng được đăng tải công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh Quảng Trị;

- Lệ phí dự tuyển: 260.000,00đồng/thí sinh;

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: vksquangtri.gov.vn;  Báo Quảng Trị; Báo Bảo vệ pháp luật và Niêm yết công khai tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị (đường Hùng Vương, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà).

Số điện thoại:  0533.852.453

Nơi nhận:                                                                                      VIỆN TRƯỞNG

-VKSNDTC;

-Báo Bảo vệ PL;

-Báo Quảng Trị;

-Trang TT điện tử Ngành KSND tỉnh;

-Các đ/c L.đạo Viện tỉnh;

-Lưu Phòng TCCB.

 

                                                                                                             Phạm Văn Cần

 

 

              VIỆN KSND TỐI CAO                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      TỈNH QUẢNG TRỊ      

 

          Số:         /VKS-P9                            Quảng Trị, ngày  22  tháng  6  năm 2015

 

 

                                 

               

  QUYẾT ĐỊNH

       V/v thành lập Hội đồng sơ tuyển công chức

 

 
   


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

          Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của  Bộ nội vụ quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội vụ sửa đổi một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-VKS-P9 ngày 05/4/2013 của VKSNDTC về việc ban hành quy định về tuyển dụng công chức trong ngành KSND.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.Thành lập Hội đồng sơ tuyển phục vụ công tác tuyển dụng công chức năm 2015 của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, gồm các ông, bà có tên sâu đây:

1. Ông Hà Quảng Hưng, Phó Viện trưởng            - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Cường Quân, Trưởng phòng TCCB       - Phó Chủ tịch;

3. Ông Nguyễn Bỉnh, Trưởng phòng 10               - Ủy viên;

4. Ông Phạm Vũ Ngọc Quang, Trưởng phòng 1  - Ủy viên;

5. Bà Thái Thị Lan, Phó trưởng phòng TCCB               - Ủy viên kiêm thư ký.

Điều 2.Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng sơ tuyển áp dụng theo qui định tại Điều 12, Quyết định số 136/QĐ-VKS-P9 ngày 05/4/2013 của VKSNDTC về việc ban hành quy định về tuyển dụng công chức trong ngành KSND.

Điều 3.Chánh Văn phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và các ông bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

(Quyết định này thay thế Quyết định số 451/QĐ-VKS-P9 ngày 12/5/2015).

 

   Nơi nhận                                                                 VIỆN TRƯỞNG                                  

-VKSTC (Vụ 9);

-Như Điều 3;                                             

-Lưu TCCB.

 

                                                                                       Phạm Văn Cần

    

 

 

                     VIỆN KSND TỐI CAO                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 TỈNH QUẢNG TRỊ       

Số:         /VKS-P9                            Quảng Trị, ngày  16  tháng  6  năm 2015

 

 

                                 

KẾ HOẠCH

Sơ tuyển công chức năm 2015.

 

 

Để phục vụ công tác tuyển dụng thực hiện theo đúng qui định của Quyết định số 136/QĐ-VKS-P9 ngày 05/4/2013 của VKSNDTC về việc ban hành quy định về tuyển dụng công chức trong ngành KSND. Sau khi đã thông báo công khai trên Báo Bảo vệ pháp luật, Báo Quảng Trị, Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan; căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2015 do Viện trưởng Viện KSND tỉnh ký ban hành, Phòng TCCB xây dựng Kế hoạch sơ tuyển để thực hiện như sau:

          I/ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

          1 - Thành lập Hội đồng: Gồm 05 thành viên là các đồng chí Hà Quảng Hưng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Chủ tịch; Nguyễn Cường Quân, Trưởng Phòng TCCB, Phó chủ tịch; Nguyễn Bỉnh, Trưởng Phòng 10, Thành viên; Phạm Vũ Ngọc Quang, Trưởng Phòng 1, thành viên; Thái Thị Lan, Phó trưởng phòng TCCB, thành viên kiêm thư ký.

          2 - Thông báo công khai trên Báo Bảo vệ pháp luật, Báo Quảng Trị, Trang thông tin điện tử ngành KSND tỉnh, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Viện tỉnh (tháng 6/2015).  

          - Liên hệ với một trong các Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để gửi các thí sinh thi tuyển (thực hiện theo Quyết định phê duyệt số 58/QĐ-VKSTC-V9 ngày 22/5/2015 của Viện KSND Tối cao; thời gian trung tuần tháng 6/2015);

          Phân công cán bộ tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của các thí sinh (từ ngày 22/7/2015 đến 23/7/2015).

          - Thẩm định, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ tại hồ sơ của các thí sinh dự tuyển; tổng hợp kết quả, báo cáo Hội đồng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh

          * Đồng chí Thái Thị Lan, Phó trưởng phòng TCCB, ủy viên kiêm thư ký Hội đồng thực hiện.

          3 - Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển của các thí sinh cho tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện để thống nhất nội dung, phương pháp, cho ý kiến những trường hợp hồ sơ, lý lịch không đảm bảo, không đủ điều kiện (nếu có) trước khi thực hiện công tác sơ tuyển.

          Thời gian vào cuối tháng 7/2015.

 

          II/ BƯỚC SƠ TUYỂN:

          Bước 1: Đo chiều cao, quan sát ngoại hình của người dự tuyển.

          Bước 2: Kiểm tra khả năng đọc, viết, năng khiếu.

          Các thí sinh thể hiện giọng đọc Bản Cáo trạng; Luận tội, kết luận, văn bản khác (mỗi thí sinh chỉ cần đọc một trong các loại văn bản nói trên).

          Viết đơn xin tuyển dụng (có cam kết chấp hành nghiêm chỉnh sự điều động của tổ chức và công tác lâu dài trong ngành KSND).

          Phân công đồng chí Thái Thị Lan, chuẩn bị giấy A4 cho các thí sinh, đồng chí  Phạm Vũ Ngọc Quang chuẩn bị Bản Cáo trạng, Luận tội . . .

          *Toàn thể thành viên Hội đồng dự nghe, đánh giá, chấm điểm theo biểu mẫu do Phòng TCCB cung cấp. Đồng chí Nguyễn Bỉnh chủ trì nội dung này.

          Bước 3: Kiểm tra kỹ năng tin học của thí sinh sự thi.

          Thí sinh phải hoàn chỉnh 01 văn bản đánh máy vi tính trong thời gian 20phút (văn bản mẫu do Hội đồng cung cấp).

          Đồng chí Nguyễn Cường Quân chủ trì, chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý nội dung này (mời 02 kỹ sư CNTT và 01 cán bộ của Phòng TCCB tham gia kiểm tra và sử dụng máy vi tính của Phòng TKTP - CNTT & Phòng TCCB).

          Bước 4: Phỏng vấn, kiểm tra kiến thức pháp lý của các thí sinh (đây là nội dung quan trọng nhất của công tác sơ tuyển).

          Toàn thể các thành viên Hội đồng dự, nghe, phỏng vấn, mời đồng chí Viện trưởng dự, giám sát, chỉ đạo.

          Nội dung: Các thành viên Hội đồng sẽ trực tiếp phỏng vấn các thí sinh theo bộ câu hỏi, đáp án do Hội đồng chuẩn bị.

          Nội dung câu hỏi tập trung về chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức VKSND năm 2014; vai trò, vị trí của Kiểm sát viên, Viện trưởng, Phó Viện trưởng. Về chủ trương cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49 đang thực hiện; về Hiến pháp năm 2013 (có hiệu lực từ 01/01/2014), lưu ý các chế định sửa đổi về VKSND; về Luật hình sự, dân sự và tố tụng, trong đó chỉ cần tập trung cho chức năng, nhiệm vụ của Kiểm sát viên VKSND.

          Thời gian phỏng vấn sơ tuyển: Đầu tháng 8/2015 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo công khai tại Hội nghị giao ban công tác tuần và thông báo đến các thí sinh dự tuyển).

          * Đồng chí Phạm Vũ Ngọc Quang chuẩn bị bộ câu hỏi, đáp án phục vụ phỏng vấn sơ tuyển.

          * Đồng chí Hà Quảng Hưng, PVT, Chủ tịch HĐ chủ trì nội dung này.

          Bước 5: Tổng hợp kết quả sơ tuyển báo cáo tập thể lãnh đạo Viện KSND tỉnh để thống nhất danh sách những thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển để chuẩn bị thi tuyển theo Hội đồng thi tuyển công chức tại một trong các Viện KSND tỉnh đã đồng ý theo đề nghị của Viện KSND tỉnh Quảng Trị.

          Đưa các thí sinh đến địa điểm thi và làm các thủ tục liên quan đến việc thi tuyển tại Hội đồng thi của Viện KSND tỉnh tổ chức thi tuyển.

          * Phân công đồng chí Nguyễn Cường Quân, Trưởng Phòng TCCB  thực hiện.

          Thời gian thực hiện: Trung tuần tháng 8/2015.

          Kế hoạch này có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình, yêu cầu của công tác tuyển dụng./.

 

                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH HĐTDCC

        Nơi nhận                                             TRƯỞNG PHÒNG TCCB

-VKSNDTC (Vụ 9);                                                    

-L.đạo VKS tỉnh;

-Các T.viên HĐTD

-Lưu  TCCB.              

               

                                                                            Nguyễn Cường Quân

 

 

 

 

 

 

 

 

                      VIỆN KSND TỐI CAO                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  TỈNH QUẢNG TRỊ        

    Số:  632/VKS - P9                             Quảng Trị, ngày  16  tháng  6 năm 2015

 V/v: Gửi thi để tuyển dụng công chức

 

Kính gửi: Đồng chí  Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Bình

                                               

Theo Quyết định số 58/QĐ-VKSTC-V9 ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2015 của Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc. Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị được tuyển dụng 03 công chức chuyên môn nghiệp vụ và chịu trách nhiệm liên hệ với Hội đồng thi tuyển dụng công chức của các đơn vị đủ điều kiện thành lập Hội đồng để gửi thi.

          Để thực hiện đúng các quy định của Quyết định phê duyệt và Quyết định số 136/QĐ-VKS-P9 ngày 05/4/2013 của VKSNDTC về việc ban hành quy định về tuyển dụng công chức trong ngành KSND. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị trân trọng đề nghị đồng chí tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng tôi gửi thi để tuyển dụng 03 công chức chuyên môn nghiệp vụ tại Hội đồng thi của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình.   

            Sự chấp thuận của đồng chí xin được gửi bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trịtheo địa chỉ: Số 262 đường Hùng Vương, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

          Điện thoại của Viện trưởng VKSND tỉnh 0533. 852.459;

          Hoặc điện thoại của Phòng Tổ chức cán bộ 0533. 852.453

Trân trọng cám ơn sự giúp đỡ, tạo điều kiện của đồng chí ./.

                                                                                          

  Nơi nhận                                                                     VIỆN TRƯỞNG

-Như trên;

-Lưu TCCB.

 

 

                                                                                                 Phạm Văn Cần

 

 

 

       VIỆN KSND TỐI CAO                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       TỈNH QUẢNG TRỊ        

 

 
   

 Số:         /VKS-P9                               Quảng Trị, ngày 16 tháng  6  năm 2015

 

 

                                 

KẾ HOẠCH

 Tuyển dụng công chức năm 2015

 

 Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

 Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

 Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội vụ sửa đổi một số điều của TT số 13/2010/TT-BNV;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-VKS-P9 ngày 05/4/2013 của VKSNDTC về việc ban hành quy định về tuyển dụng công chức trong ngành KSND;Quyết định số 58/QĐ-VKSTC-V9 ngày 22/5/ 2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2015 của Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc;

Viện KSND tỉnh Quảng Trị xây dựng Kế hoạch tuyển dụng như sau:

I/CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

1. Quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển công chức (số lượng, cơ cấu thành phần theo qui định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

2. Thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng: Báo Quảng Trị, Báo Bảo vệ pháp luật, Trang thông tin điện tử của ngành và Niêm yết công khai tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (tháng 6/2015) để tuyển dụng 03 công chức chuyên môn nghiệp vụ.

3. Phòng Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, kiểm tra, thẩm định, lập danh sách trích ngang của các thí sinh (tháng 7/2015).

4. Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện nghe Hội đồng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, thống nhất thời gian, phương pháp để chuẩn bị sơ tuyển (tháng 7/2015).

5. Sơ tuyển công chức (tháng 7/2015).

* Phân công trách nhiệm:

- Đồng chí Nguyễn Cường Quân, Phó chủ tịch Hội đồng xây dựng Kế hoạch chi tiết của công tác sơ tuyển; sắp xếp, bố trí thời gian và các điều kiện liên quan để thực hiện phỏng vấn đảm bảo chặt chẽ, đúng qui trình, qui định; liên hệ địa điểm, Hội đồng thi tuyển của một trong những Viện KSND các tỉnh Thanh Hóa, Nhệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình.

- Đồng chí Phạm Vũ Ngọc Quang, ủy viên Hội đồng tham mưu, chuẩn bị nội dung, bộ câu hỏi, đáp án phục vụ phỏng vấn các thí sinh dự tuyển;

- Đồng chí Thái Thị Lan, ủy viên kiêm thư ký Hội đồng lập dự trù kinh phí; in ấn mẫu biễu và các tài liệu, dụng cụ phục vụ sơ tuyển.

II/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  SƠ TUYỂN, THI TUYỂN:

1. Sơ tuyển:

1.1/ Thời gian: 02 ngày, 01 ngày kiểm tra chiều cao, ngoại hình, năng khiếu; 01 ngày phỏng vấn (tháng 7/2015).

1.2/ Địa điểm: Phòng họp giao ban - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị.

2. Thi tuyển

Thời gian, địa điểm cụ thể được thông báo sau khi đã liên hệ với Hội đồng thi của Viện KSND một trong các tỉnh nói trên.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ kết quả sơ tuyển, xác định thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển;

Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, thí sinh cho Hội đồng thi của Viện KSND tỉnh theo liên hệ ở trên để thực hiện các bước, quy trình, quy định tiếp theo của công tác thi tuyển (tháng 8/2015).

Căn cứ kết quả thi tuyển được Viện KSNDTC phê duyệt, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện tỉnh, Hội đồng tuyển dụng xác định danh sách 03 thí sinh có điểm thi cao nhất (xếp theo thứ tự từ 1 đến 3) là người trúng tuyển;

Có tờ trình báo cáo đề nghị Viện KSNDTC đồng ý cho tuyển dụng.

Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu, dự thảo quyết định trình Viện trưởng Viện KSND tỉnh tuyển dụng theo quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ và quy định tại Quyết định số 136-QĐ-VKSTC-V9.

Các thành viên Hội đồng tuyển dụng công chức, bộ phận giúp việc, các cá nhân có liên quan được cử theo các quyết định căn cứ kế hoạch này để thực hiện.

Để thực hiện theo đúng nội dung, tiến độ thời gian theo yêu cầu của kế hoạch này, Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị trực tiếp tham mưu thực hiện cần chủ động bố trí cán bộ, thời gian hợp lý để công tác tuyển dụng công chức được thực hiện chặt chẽ, đúng qui định của Bộ Nội vụ và của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Kế hoạch này sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tính chất, yêu cầu của công tác tuyển dụng và sẽ được thông báo đến tổ chức, các nhân có liên quan./.

   

    Nơi nhận                                                                            VIỆN TRƯỞNG

-VKSTC (Vụ 9);

-Các thành viênHĐTDCC;

-Các đơn vị liên quan;

-Lưu HS tuyển dụng, P9.

 

                                                                                                  Phạm Văn Cần ​

 

 

 

Tác giả bài viết: Phòng Tố Chức Cán Bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thông báo, nbsp v/v
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 55
  • Khách viếng thăm: 36
  • Thành viên online: 3
  • Máy chủ tìm kiếm: 16
  • Hôm nay: 4912
  • Tháng hiện tại: 244404
  • Tổng lượt truy cập: 12360323