12:07 ICT Thứ bảy, 17/04/2021
Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)! .

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị tổ chức Diễn đàn sinh hoạt năm 2020

Thứ ba - 07/07/2020 17:17

Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 10/4/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị về tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2020; Ngày 06/7/2020 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị tổ chức Diễn đàn với nội dung “Tăng cường khi đại đoàn kết toàn dân tc, xây dng Đảng và hệ thng chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Xác định diễn đàn sinh hoạt lần này là hình thức sinh hoạt chính trị chuyên đề quan trọng về chủ đề học tập năm 2020, thông qua đó để mỗi đảng viên trong chi bộ nhận thức đầy đủ hơn, rõ ràng hơn những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao ý thức và trách nhiệm của đảng viên trong công tác tuyên truyền, chuyển tải đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Tăng cường khi đại đoàn kết toàn dân tc, xây dng Đảng và hệ thng chính trị trong sạch, vững mạnh”; vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện các chủ đề học tập cũng như thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; Do đó diễn đàn lần này, chi bộ đã đổi mới phương thức sinh hoạt và mở rộng thành phần tham dự diễn đàn gồm các đảng viên và quần chúng trong chi bộ.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư chi bộ đánh giá khái quát về những thành tựu to lớn cũng như khó khăn, thách thức của đất nước nói chung, của tỉnh và thị xã Quảng Trị nói riêng trong công cuộc đổi mới; sự cần thiết và những yêu cầu  đặt ra trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; gợi ý nội dung thảo luận, liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt hàng ngày như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm trong công việc; công tác chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh” tham nhũng, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; ý thức xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước…, các đảng viên, quần chúng tiến hành thảo luận với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn. Các ý kiến thảo luận thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của đảng viên, quần chúng trong tự phê bình và phê bình, tự giác,gương mẫu trong việc “tự soi, tự  sửa”, cùngtập trung, thống nhất các nội dung sau: Trong những năm gần đây, Viện kiểm sát nhân dân thị xã đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trong xây dựng khối đại đoàn kết tại cơ quan, xây dựng chi bộ, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đảng viên, quần chúng trong chi bộ đã đồng sức, đồng lòng, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương. Mặc dù trong chi bộ, cơ quan không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nhưng tiềm ẩn những dấu hiệu nếu không kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sẽ có nguy cơ dẫn đến mất đoàn kết nội bộ như: Ý thức tự phê bình và phê bình ở một số đảng viên, quần chúng chưa cao do tâm lý nể nang, né tránh, ngại va chạm; vẫn có những tư tưởng mang tính cá nhân, chỉ quan tâm đến phần công việc của cá nhân được giao mà thiếu sự quan tâm, giúp đỡ đồng nghiệp nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Ngành, của đơn vị; Công tác phối hợp liên ngành có lúc chưa hiệu quả, đôi lúc vẫn còn tư tưởng “quyền anh, quyền tôi”;

Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, các ý kiếntại diễn đàn đã đề xuất một sô giải pháp như:

Thứ nhất: Phải tăng cường, đề cao trách nhiệm của người người đứng cơ quan, đơn vị trong xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, trước hết là trong tập thể lãnh đạo, từ đó lan tỏa ra toàn cơ quan, đơn vị.Muốn tạo sự đoàn kết nhất trí, thống nhất từ tư tưởng đến hành động trong đơn vị thì người lãnh đạo phải “Công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”phải luôn coi trọng yếu tố công bằng, khách quan và phải biết lắng nghe tất cả mọi ngườiđể tạo sự hài hòa các lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể.

Thứ hai: Đối với đảng viên, quần chúng cấp dưới phải có thái độ trung thực, tận tụy, trách nhiệm trong công việc, sự tận tụy, trách nhiệm phải gắn liền với tính trung thực của mỗi cá nhân: Trung thực với lãnh đạo, với đồng nghiệp và với chính bản thân mình. Không được vì động cơ, mục đích cá nhân mà lừa dối, che giấu những hành động sai trái gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của đơn vị.

Thứ ba: Xây dựng đoàn kết nội bộ trước hết phải dựa trên cơ sở tự phê bình, phê bình thẳng thắn, đầy trách nhiệm, mang tính xây dựng, không né tránh khuyết điểm, không đoàn kết hình thức theo kiểu “Bằng mặt mà không bằng lòng”. Muốn vậy, người đứng đầu phải phải tạo cơ chế, cơ hội và đưa ra định hướng đúng để mọi người phát huy tinh thần đấu tranh, góp ý trực tiếp hoặc gián tiếp với lãnh đạo vì mục tiêu chung.

Thứ tư: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp công tác kiểm sát, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân. Luôn luôn quan tâm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chăm lo đời sống của nhân dân. Tin vào dân, tôn trọng dân, chú ý lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của nhân dân và kịp thời sửa chữa những khuyết điểm, thiết sót.

Thứ năm: Cần chủ động hơn trong thực hiện các quy chế phối hợp liên ngành đã ký với cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng, đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tuân thủ đúng quy định của pháp luật, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm của Ngành. 

Kết luận diễn đàn, đồng chí Bí thư chi bộ đã biểu dương tinh thần tự phê bình và phê bình của các đảng viên và quần chúng, đồng thời yêu cầu mỗi đảng viên, quần chúng lựa chọn một số nội dung cụ thể gắn với chuyên đề năm 2020 để đăng ký thực hiện. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Quy định các cấp ủy đảng về  trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Tác giả bài viết: Thanh Hoằng – VKSND thị xã Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn