01:18 ICT Thứ năm, 22/04/2021
Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)! .

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức

Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2021

Thứ sáu - 02/04/2021 14:32

Sáng 31/3/2021, Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2021. Đồng chí Hà Quảng Hưng, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị chủ trì Hội nghị. Đồng chí Trần Hưng Bình, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có 28 Luật gia trong chi hội, cùng toàn thể công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị.

 Thay mặt Ban chấp hành Chi hội, đồng chí Hà Quảng Hưng, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2020 của Chi hội, sau đó triển khai Chương trình công tác năm 2021. Để góp phần cho việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong năm 2021, Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, trong đó các nhiệm vụ trọng tâm của Chi hội được xác định như sau:

  - Chi hội quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết, chương trình của Quốc hội khóa XV gắn với công tác cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về hoạt động tư pháp. Triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kết luận số 83-KL/TW ngày 27/9/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 27/9/2020 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2020. Tổ chức quán triệt thực hiện tốt các quy định, kế hoạch, chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác xây dựng pháp luật, triển khai thi hành pháp luật như: Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 14/8/2017 về tăng cường công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong ngành Kiểm sát nhân dân; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 28/12/2017 về tăng cường thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; Quyết định số 599/QĐ-VKSTC ngày 06/12/2019 về việc ban hành Quy định về công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ, báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị trong ngành Kiểm sát nhân dân và các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, XV thông qua liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân.

  - Chi hội tham mưu Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị về các giải pháp để thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố nhằm bảo đảm mọi hành vi phạm tội, người phạm tội phải được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, công tác thi hành án; Kế hoạch số 37/KH-VKSTC ngày 28/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; Kế hoạch số 484/KH-VKS ngày 20/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị về triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ, bài học kinh nghiệm, các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

 - Chi hội tham mưu Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện các biện pháp để bảo đảm quyền con người, quyền công dân; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng chọn những vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, những vụ án mà các cơ quan tiến hành tố tụng có quan điểm khác nhau trong xử lý để đề xuất Ban Nội chính và Thường trực Tỉnh ủy đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Phát hiện, cung cấp thông tin và phối hợp với Cơ quan điều tra của ngành Kiểm sát nhân dân trong kiểm tra, xác minh, xử lý các vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật.

 - Chi hội phối hợp cùng với các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan tham gia ý kiến xây dựng pháp luật theo kế hoạch của Ngành và của địa phương. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các đạo luật về tư pháp; thi hành hiệu quả các đạo luật liên quan đến hoạt động của Ngành; các thông tư liên tịch, quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn nghiệp vụ đã được ban hành. Thông qua hoạt động thực tiễn, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung. Phối hợp với cơ quan xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyên môn và công tác xây dựng Ngành; tham gia đầy đủ các Hội nghị tập huấn, các lớp bồi dưỡng về công tác chuyên môn do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức.

- Chi hội tiếp tục tuyên truyền về các đạo luật và các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động tư pháp, trong đó chú trọng những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân. Các Luật gia là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình như: Tuyên truyền pháp luật qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại các phiên toà, kiểm sát các hoạt động tư pháp như trực tiếp kiểm sát thi hành dân sự, thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam; tuyên truyền về kết quả thực hiện các phong trào thi đua theo đợt do Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động: Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” (thời điểm từ ngày 01/6/2020 đến 31/5/2021); Phong tràothi đua thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” (thời điểm từ ngày 01/6/2020 đến 31/5/2021).

- Chi hội tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021.

- Chi hội triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong Chương trình số 343/CTr-VKS ngày 25/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị về công tác pháp chế và cải cách tư pháp năm 2021; phối hợp với Tổ tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị để hiện tốt định hướng nhiệm vụ, trọng tâm công tác tuyên truyền của Ngành được nêu trong Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là: “Tuyên truyền định hướng thông tin về vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong xây dựng, phát triển đất nước”. Triển khai tuyên truyền pháp luật theo Chương trình công tác tuyên truyền số 318/CTr-VKS-TT ngày 08/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị.

- Chi hội cử Luật gia có chuyên môn sâu để giải đáp pháp luật cho người dân và trao đổi nghiệp vụ trong Ngành thông qua Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị.Cử thành viên tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo yêu cầu của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Trị.

- Thông qua hoạt động tiếp công dân, công chức được phân công nhiệm vụ tiếp công dân phải giải thích, hướng dẫn cho công dân gửi đơn thư đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Thông qua kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại, các Hội viên của Chi hội giải thích, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp, Luật Cạnh tranh, Luật Đầu tư, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Đất đai, Luật Sở hữu trí tuệ, các Hiệp định mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia ... Qua đó, hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua :“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển“.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Ngành trên tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và quy định tại Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Nêu cao vai trò của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong công tác tiếp công dân. Tăng cường đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, kịp thời phát hiện những vi phạm pháp luật để yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục vi phạm.

- Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị; Chương trình số 03-CTr/BCĐCCTPTW ngày 06/10/2016 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về trọng tâm công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016 -2021; Chương trình số 01-CTr/BCSĐ ngày 05/12/2016 của Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về trọng tâm công tác cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2021; Hướng dẫn số 19/HD-VKSTC ngày 04/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác pháp chế và cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021; Nghị quyết 01-NQ/BCSĐ ngày 11/01/2021 của Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị.

- Về công tác xây dựng tổ chức hội và phát triển Hội viên, Chi hộichú trọng công tác xây dựng tổ chức hội, làm thủ tục đề nghị kết nạp Hội viên cho những trường hợp có đủ điều kiện và có nguyện vọng xin gia nhập Hội. Đề cao trách nhiệm của Hội viên với công tác xây dựng Hội và công tác chuyên môn.

Tại Hội nghị các Luật gia được phân công đã giới thiệu các Án lệ mới công bố trong năm 2021; giới thiệu văn bản hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về “Tiền án”; hướng dẫn về số hóa Hồ sơ vụ án hình sự; giới thiệu Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Hội Luật gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thông qua ngày 13/9/2019 đã được phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả bài viết: Thanh Hậu - VKSND tỉnh Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn