10:46 ICT Thứ bảy, 04/07/2020
“Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020)" "Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)!"

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức

Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thứ năm - 22/08/2019 17:23

        Chiều ngày 20/8/2019, Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Võ Công Hoan, Ủy viên Ban chấp hành Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị và đồng chí Phạm Văn Cần, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

        Báo cáo tổng kết công tác của Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 do đồng chí Hà Quảng Hưng, Phó Viện trưởng, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị trình bày tại Đại hội đã đánh giá: Trong nhiệm 2014 – 2019, Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tích cực tham gia ý kiến đóng góp xây dựng các luật, nhất là các văn bản pháp luật như: Luật đất đai, Luật Luật sư, Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Đặc biệt, các hội viên Chi hội Luật gia chịu trách nhiệm chính trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 do VKSND tối cao chủ trì soạn thảo. Chi hội Luật gia cùng với các tổ chức đoàn thể chính trị tham gia xây dựng các nội quy, quy chế của cơ quan, quy chế phối hợp công tác chuyên môn với các cơ quan phối hợp trên địa bản tỉnh.Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Hội, vì vậy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các hội viên đã quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Các hội viên là lãnh đạo đơn vị đã tổ chức quán triệt, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước đến công chức, người lao động trong cơ quan kịp thời thông qua các hình thức: Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Thi hành Hiến pháp năm 2013 và các hội nghị tập huấn các đạo luật về tư pháp. Chi hội đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; Nghị quyết số 113/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn; các nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012, số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013, số 96/2015/QH15 ngày 26/6/2017 và các chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; chú trong nâng cao chất lượng  thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; thực hiện các biện pháp để bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Hội viên trong Chi hội đã tích cực trong tham mưu giải quyết tốt các vụ án, vụ việc do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Cùng với việc thực hiện chức năng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương, góp phần vào kết quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành.Các hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của Ngành để góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đẩy mạnh cải cách tư pháp, khẳng định đội ngũ hội viên của Chi hội thực sự là những cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

        Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội luôn quan tâm phát triển hội viên mới, công tác phát triền hội viên đảm bảo về số lượng và chất lượng, đã kết nạp mới 11 hội viên.Chi hội khôngngừng nâng cao chất lượng hoạt động, phân công giúp đỡ hội viên, tích cực tham gia vào các hoạt động của Chi hội. Các hội viên đã được quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và triển khai Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 10/6/2016 của Tỉnh ủy Quảng Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

        Đại hội xác định phương hướng công tác của Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ 2019 – 2024:Nắm vững yêu cầu đòi hỏi cao hơn của thời kỳ đổi mới, yêu cầu của cải cách tư pháp, trên cơ sở các Nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Ngành, hướng dẫn của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị và điều kiện cụ thể của cơ quan, phương hướng chung của Chi hội Luật gia VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 là: “Tổ chức chi hội vững mạnh, chủ động đề ra các chủ trương, giải pháp công tác đúng đắn, sáng tạo, tập hợp và lãnh đạo, động viên hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác trọng tâm hàng năm của Ngành, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII, lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra; làm tốt công tác phát triển hội viên”. Trong đó:

        Về công tác xây dựng tổ chức Chi hội, Ban chấp hành Chi hội phải thường xuyên duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi hội. Hoạt động của Chi hội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo cơ quan; gắn chặt nhiệm vụ chuyên môn với nhiệm vụ của mỗi hội viên; Xây dựng chi hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nghề nghiệp. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Duy trì sinh hoạt định kỳ 1 quý một lần, đổi mới phương pháp và nội dung sinh hoạt; Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển hội viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Hội; hực hiện tốt việc đánhgiá kết quả về tổ chức, hoạt động của chi hội thông qua sơ kết, tổng kết;phát hiện các cá nhân điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội để biểu dương, khen thưởng; phấn đấu xây dựng Chi hội đạt danh hiệu vững mạnh hàng năm.

        Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham gia xây dựng pháp luật, trong đó: Thông qua hoạt động chuyên môn (phối hợp tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động, công tác tiếp công dân …) của cơ quan để các hội viên thực hiện nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền pháp luật; Thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng pháp luật, chủ động tổ chức cho các hội viên nghiên cứu tham gia ý kiến vào các dự án Luật, dự thảo văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu và theo hướng dẫn của Hội Luật gia Việt Namvà Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị; Trong phạm vi trách nhiệm của mình, Chi hội tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, kiến nghị với cơ quan nhà nước những vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật; Tích cực, chủ động tổ chức nghiên cứu pháp luật để Chi hội và các hội viên tham gia thực hiện tốt động pháp lý của mình. Trong nghiên cứu pháp luật, cần tập trung vào nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Tổ chức các cuộc hội thảo về pháp luật theo chuyên để nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên và thống nhất các biện pháp, cách thức tổ chức hoạt động để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Chi hội.

        -Tích cực tham gia các hoạt động của cơ quan, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó: Chi hội xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc triển khai các chủ trương của Ngành, nghị quyết của Ban cán sự đảng và lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm được xác định trong Kế hoạch công tác của cơ quan.Các hội viên làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức đăng ảnh, viết tin bài trên các Tạp chí, báo,Trang thông tin điện tử của Ngành và địa phương; tham gia tư vấn pháp lý cộng đồng. Tập trung tuyên truyền về nội dung các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân theo Kế hoạch số 43/KH- VKSTC ngày 22/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động tham gia vào các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng dẫn của Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị.Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt pháp luật về trợ giúp pháp lý trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn. Có kế hoạch tham gia cùng với Câu lạc bộ pháp lý, Trung tâm tư vấn pháp lý giúp đỡ người nghèo... khi có yêu cầu của các tổ chức này.Tham gia phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Luật gia chi hội với Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Võ Công Hoan, Ủy viên Ban chấp hành Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Phạm Văn Cần, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo Đại hội

Các Luật gia phát biểu tham luận tại Đại hội

Một số hình ảnh khác trong Đại hội

Tác giả bài viết: Văn Dũng – VKSND tỉnh Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 78
  • Khách viếng thăm: 50
  • Máy chủ tìm kiếm: 28
  • Hôm nay: 3555
  • Tháng hiện tại: 27512
  • Tổng lượt truy cập: 9406297