20:41 ICT Thứ bảy, 23/01/2021
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức

Kết quả thanh tra và công tác xử lý sau thanh tra của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị

Thứ sáu - 31/05/2019 15:59

Năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị, Thanh tra Viện kiểm sát tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng công tác thanh tra nói chung và công tác xử lý sau thanh tra của VKSND tỉnh Quảng Trị đã từng bước được nâng lên; góp phần có hiệu quả vào việc giữ gìn kỷ cương, kỷ luật công vụ, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện trưởng; đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành.

Theo đó, trong năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019 Thanh tra VKSND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức được 05 cuộc thanh tra theo kế hoạch (gồm: 01 cuộc thanh tra toàn diện tại VKSND thành phố Đông Hà, 02 cuộc thanh tra hành chính tại VKSND huyện Cam Lộ và Triệu Phong, 02 cuộc thanh tra chuyên đề về hình sự tại VKSND thị xã Quảng Trị và VKSND huyện ĐaKrông) và 05 cuộc thanh tra đột xuất (gồm 02 cuộc ở VKSND huyện Hướng Hóa, 01 cuộc ở VKSND huyện Cam Lộ, 01 cuộc ở VKSND thành phố Đông Hà và 01 cuộc tại Phòng 8 VKSND tỉnh). Thông qua công tác thanh tra, đã kịp thời phát hiện, kết luận và kiến nghị chấn chỉnh, xử lý những vi phạm, tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được thanh tra.

Thanh tra về công tác THQCT, kiểm sát hoạt động tư pháp tại VKSND huyện ĐaKrông (Từ ngày 26/4 đến 29/4/2019)

 

Một số hạn chế, vi phạm phổ biến được phát hiện qua công tác thanh tra là:

1. Vi phạm trong công tác chỉ đạo điều hành

- Một số đơn vị không có sự phân công, phân cấp của cấp trưởng đối với từng cấp phó, không giao phụ trách đối với từng bộ phận, từng lĩnh vực công tác cụ thể hoặc có phân công nhưng không cụ thể, không có các quy định về việc chịu trách nhiệm đối với vi phạm trong lĩnh vực mình phụ trách.

- Một số lãnh đạo đơn vị chưa thường xuyên theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên để phát hiện thiếu sót, vi phạm và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Một số trường hợp, do quá tin tưởng báo cáo của cấp dưới, không nắm chắc nội dung vụ việc cụ thể, đặc biệt là đối với các vụ việc phức tạp, những vụ việc dư luận quan tâm, khi vụ việc đã trở nên phức tạp, thì mới chỉ đạo cho ý kiến, nên dẫn đến việc chỉ đạo không kịp thời. Một số trường hợp khác, do chủ quan, quá tin vào khả năng của mình và tin vào tài liệu của cơ quan điều tra, không lắng nghe ý kiến của Kiểm sát viên dẫn đến việc giải quyết vụ án một chiều theo hướng chỉ tìm chứng cứ buộc tội; đến khi không tìm đủ căn cứ để chứng minh tội phạm nhưng đã hết thời hạn điều tra nên phải đình chỉ  hoặc tìm cách đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự không đúng quy định để né tránh trách nhiệm.

- Một số lãnh đạo cho ý kiến chung chung, không cụ thể, có nơi lãnh đạo chỉ cho ý kiến bằng miệng hoặc chỉ ký chứ không có ý kiến về việc phê chuẩn, không phê chuẩn các lệnh, quyết định, việc đình chỉ hoặc truy tố trong các vụ án hình sự, việc kháng nghị hoặc không kháng nghị trong các vụ án bị hủy, sửa, các vụ án khác xa quan điểm giữa Tòa án và Viện kiểm sát.

THANH TRA TIẾN HÀNH  PHÚC TRA TẠI VKSND HUYỆN HƯỚNG HÓA (27/3/2019)

2. Vi phạm trong việc lập hồ sơ kiểm sát

- Hồ sơ không đóng tập, không đánh bút lục, không có bản thông kê tài liệu theo quy định;việc sắp xếp tài liệu trong hồ sơ kiểm sát ởmột số đơn vị tùy tiện chưa tuân thủ đầy đủ quy định về việc lập hồ sơ kiểm sát án hình sự (Ban hành kèm theo Quyết định số 590/QĐ-VKSTC-V3 ngày 05/12/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

- Hồ sơ kiểm sát không trích mà chủ yếu là photo, có hồ sơ kiểm sát photo hết tất cả các tài liệu của hồ sơ gốc.

3. Vi phạm trong công tác THQCT, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

- Một số đơn vị quyết định phân công Kiểm sát viên giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là không đúng thẩm quyền (VKS chỉ giải quyết một số tố giác, tin báo theo quy định của Bộ luật TTHS);

- Việc phân loại tố giác, tin báo về tội phạm không rõ ràng; không xác định được nguồn tin tiếp nhận là tố giác hay tin báo để giải quyết đúng quy định;

- Việc phân công Kiểm sát viên THQCT, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm chậm so với quy định (Có tin báo sau khi nhận được quyết định phân công của Cơ quan điều tra đến 9,10 ngày sau VKS mới có quyết định phân công Kiểm sát viên).

- Sau khi được phân công THQCT và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, Kiểm sát viên không đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh bằng văn bản hoặc có đề ra yêu cầu xác minh nhưng quá chậm; mọi hoạt động kiểm sát không được tiến hành chặt chẽ và thường xuyên; một số tố giác, tin báo về tội phạm kéo dài thời hạn giải quyết không cần thiết; việc thông báo cho người báo tin và các cơ quan liên quan biết kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan điều tra chưa bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định;

- Một số tố giác, tin báo có dấu hiệu tội phạm rõ ràng, có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng vẫn ra quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo tội phạm dẫn đến vụ án giải quyết không kịp thời.

4. Vi phạm trong công tác THQCT, KSĐT, KSXX vụ án hình sự

- Việc lập hồ sơ và vào sổ thụ lý kiểm sát điều tra chưa được Kiểm sát viên thực hiện đầy đủ. Một số hồ sơ kiểm sát lưu giữ không đầy đủ các văn bản, tài liệu phản ánh thủ tục tố tụng, tài liệu là chứng cứ chứng minh tội phạm như: Biên bản khám nghiệm hiện trường, đơn rút yêu cầu khởi tố của người bị hại, một số các biên bản tố tụng khác tuy có photo và lưu giữ nhưng không đầy đủ, không có giá trị pháp lý (Cụ thể: Biên bản ghi lời khai của bị can không có chữ ký xác nhận của Điều tra viên; Biên bản khám nghiệm tử thi ở thành phần tham gia không có tên Kiểm sát viên, nhưng có ký biên bản; Biên bản tố tụng không ghi ngày giờ bắt đầu và ngày giờ kết thúc; Biên bản ghi lời khai không ghi tên, chức vụ người lập biên bản, không ký biên bản; Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu của Điều tra viên không ghi ngày giờ, người nộp, người nhận không ký biên bản; Bản tự khai của bị can không có ký xác nhận của Điều tra viên; Biên bản thực nghiệm điều tra không có ký xác nhận của Kiểm sát viên; Kiểm sát viên không ký biên bản khám nghiệm hiện trường…).

- Vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật tố tụng hình sự trong việc điều tra, giải quyết vụ án (nguyên tắc xác định sự thật, khách quan của vụ án).

- Vi phạm trong việc xác định thời hạn tạm giữ (bị can bị Cơ quan điều tra bắt quả tang do thực hiện hành vi phạm tội và đã lập biên bản theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, nhưng quyết định tạm giữ xác định thời gian tạm giữ từ khi vào Nhà tạm giữ) ;

- Vi phạm trong việc xác định thời hạn truy tố (ra quyết định gia hạn thời hạn truy tố đối với vụ án khi thời hạn truy tố vẫn còn);

- Vi phạm trong việc xác định vật chứng vụ án (tài sản của 01 vụ án khác không liên quan đến vụ án đang giải quyết nhưng vẫn được Cơ quan điều tra thu thập và xử lý vật chứng trong vụ án hoặc cùng một vật chứng nhưng mô tả đặc điểm tại các văn bản tố tụng không thống nhất);

- Vi phạm trong việc xác định thời hạn cấm đi khỏi nơi cư trú (Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú không ghi thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc; sau khi vụ án được đình chỉ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú không được hủy theo quy định của pháp luật).

- Vi phạm trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị can (bị can phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý, đủ điều kiện để áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra, nhưng không được Cơ quan điều tra áp dụng, dẫn đến bị can bỏ trốn gây cản trở cho hoạt động điều tra);

- Vi phạm trongcông tác kiểm sát án tạm đình chỉ ( Đa số các vụ án đã tạm đình chỉđiều tra là không có hoạt động kiểm sát, dẫn đến tạm đình chỉ sai hoặc có căn cứ phục hồi điều tra nhưng VKS không biết để yêu cầu);

- Vi phạm trong việc trả hồ sơ điều tra bổ sung (Quá trình kiểm sát thiếu chặt chẽ dẫn đến sau khi có quyết định truy tố chuyển Tòa án xét xử, Tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung với nhiều nội dung là chứng cứ quan trọng của vụ án. Việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung của Tòa án là có căn cứ, buộc VKS phải chấp nhận trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung theo yêu cầu của Tòa án. Kết quả điều tra bổ sung đã làm thay đổi bản chất của vụ án, buộc Viện kiểm sát phải thay đổi Cáo trạng truy tố bị can.

- Chưa nghiêm chỉnh chấp hành những nguyên tắc cơ bản trong giải quyết vụ án hình sự. Đối với một số vụ án có mâu thuẩn về việc đánh giá chứng cứ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát, sự thật của vụ án chưa được chứng minh làm rõ, nhưng trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với vụ án, Kiểm sát viên không yêu cầu Điều tra viên hoặc tự mình tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định để giải quyết mâu thuẩn mà vẫn quyết định truy tố khác với kết luận điều tra là thiếu khách quan, toàn diện, chưa tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Tố tụng hình sự.

5. Vi phạm trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của kiểm sát viên, quy chế nghiệp vụ của Ngành

- Chưa thực hiện tốt việc tăng cường công tố trong hoạt động điều tra:

+ Kiểm sát viên không đề ra yêu cầu điều tra, hoặc có nhưng thiếu, sơ sài, không sát với thực tế, không đáp ứng mục đính yêu cầu điều tra; có trường hợp nhiều vụ án khác nhau nhưng nội dung yêu cầu điều tra giống nhau; có trường hợp yêu cầu những nội dung Điều tra viên đã điều tra trước đó;

+ Kiểm sát viên chưa kiểm sát chặt chẽ công tác điều tra của Đều tra viên; thiếu trách nhiệm, quá tin vào Điều tra viên, không yêu cầu Điều tra viên cung cấp tài liệu dùng làm căn cứ phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam dẫn đến việc phê chuẩn không có căn cứ, vụ án kéo dài do phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung, hết thời hạn điều tra không chứng minh được tội phạm;

+ Kiểm sát viên, Điều tra viên đánh giá chứng cứ không chính xác, không kịp thời phát hiện những vi phạm trong quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm dẫn đến bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra lại, truy tố, xét xử lại;

+ Việc áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự chưa chính xác; cho bị cáo hưởng án treo không đúng, có sự khác nhau về áp dụng pháp luật, chênh lệch quá lớn về mức hình phạt giữa đề nghị của Kiểm sát viên và Tòa án nhưng Viện kiểm sát không kịp thời kháng nghị để bảo vệ quan điểm của Viện kiểm sát;

+ Thiếu trách nhiệm trong công tác dẫn đến bỏ lọt 01 trường hợp Cơ quan thi hành án không tổ chức thi hành án và 01 trường hợp tạm đình chỉ thi hành án nhưng không thụ lý,  theo dõi và thực hiện chức năng kiểm sát theo luật định.

THANH TRA TIẾN HÀNH PHÚC TRA TẠI VKSND HUYỆN CAM LỘ (20/3/2019)

Trên cơ sở những hạn chế, thiếu sót phát hiện được qua công tác thanh tra, Thanh tra VKSND tỉnh đã tham mưu cho Viện trưởng ban hành nhiều bản kết luận, và kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Sau khi Kiến nghị được ban hành, thanh tra VKSND tỉnh đã chủ động theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra một cách kịp thời, đầy đủ, đúng thời hạn quy định tại Điều 36 Quy chế công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân, nay là Điều 79 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao). Công tác xử lý sau thanh tra được tiến hành thường xuyên, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đối tượng thực hiện kết luận thanh tra. Thông qua kết quả công tác thanh tra, Thanh tra VKSND tỉnh đã chủ động tổng hợp ban hành 02 Thông báo rút kinh nghiệm chung về những tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị; góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng thanh tra và công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

THANH TRA TIẾN HÀNH PHÚC TRA TẠI VKSND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ (21/3/2019)

Sáu tháng đầu năm 2019, Thanh tra VKSND tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện kiến nghị của Viện trưởng đối với 11 kết luận thanh tra tại 06 VKSND cấp huyện và 01 đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh. Kết quả kiểm tra nhận thấy, tất cả các kiến nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị đều được các đối tượng thanh tra chấp nhận tiếp thu, sửa chữa và  nghiêm túc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị. Trình tự, thủ tục triển khai thực hiện kiểm điểm đúng theo yêu cầu về nội dung cũng như thời gian quy định. Đối với các cá nhân có vi phạm đều nghiêm túc kiểm điểm trước tập thể đơn vị và đưa ra được giải pháp khắc phục có hiệu quả.

VKSND cấp huyện và các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Quảng Trị nói chung, các đối tượng thanh tra trong thời gian qua nói riêng đều nhận thức đầy đủ rằng, mỗi một hạn chế, vi phạm do thanh tra VKSND tỉnh phát hiện và kết luận, kiến nghị là một bài học kinh nghiệm quý báu cần được quán triệt sâu sắc đến toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị. Đây là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa vi phạm và tội phạm. Nhằm không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng hình ảnh của người cán bộ, Kiểm sát viên phải luôn là người “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” .

Tác giả bài viết: Lê Quang Anh – VKSND tỉnh Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 9
  • Khách viếng thăm: 8
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 5341
  • Tháng hiện tại: 197687
  • Tổng lượt truy cập: 11380950