00:24 ICT Thứ năm, 22/04/2021
Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)! .

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức

VKSND TỈNH QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM SÁT NĂM 2017

Thứ ba - 17/01/2017 15:28

       Sáng 13/01/2017, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2017.Tham dự Hội nghị có Viện trưởng, các Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; lãnh đạo VKSND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh; các đồng chí là Kiểm sát viên sơ cấp của Viện kiểm sát hai cấp, Kiểm tra viên chính, kiểm tra viên công tác tại VKSND tỉnh. Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; đồng chí Phan Văn Phụng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị ; đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành cấp tỉnh.

(Đ/c Phạm Văn Cần - Bí thư ban cán sự Đảng - Việt trưởng Viện kiểm sát tỉnh khai mạc Hội nghị)

       ​Báo cáo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo VKSND tỉnh, đồng chí Trần Hữu Ân, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đánh giá: Năm 2016, VKSND tỉnh đã quán triệt và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016 và Kế hoạch công tác số 26/KH-VKS-VP ngày 11/01/2016 của VKSND tỉnh, các chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012, Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội và chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành. Viện kiểm sát hai cấp đã lựa chọn và thực hiện các khâu đột phá như: “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ án hình sự đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội ” và “Tăng cường kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án để kháng nghị, kiến nghị”; “Triển khai thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên trước, trong và sau phiên tòa dân sự”.Thông qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát đã ban hành 149 bản kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và phòng ngừa vi phạm, tội phạm;chất lượng kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát ngày càng cao; kiến nghị của Viện kiểm sát đã được các cơ quan, tổ chức tiếp thu, thực hiện.

(Đ/c Trần Hữu Ân - Phó viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh báo cáo tóm tắt tổng kết công tác 2016)

       ​VKSND tỉnh Quảng Trị đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự; kết quả nhiều khâu công tác đạt và vượt chỉ tiêu, như: Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát 100% các hồ sơ vàquyết định giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan điều tra và Cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra 22 điểm (vượt chỉ tiêu 11 điểm, chiếm 100%); Tỷ lệ giải quyết án của Cơ quan điều tra đạt 85,3% (vượt chỉ tiêu 5,38%);Tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 99,1% (vượt chỉ tiêu 4,1%; tăng 0,3%); tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100%, vượt chỉ tiêu 10%; Tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm vượt chỉ tiêu 17%; tỷ lệ kháng nghị được chấp nhận vượt chỉ tiêu 15% trên số án sửa, huỷ. Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp chống oan, sai ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự. Thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm công tố; nâng cao số lượng, chất lượng bản yêu cầu điều tra, chú trọng trực tiếp hỏi cung bị can, chủ động tranh tụng tại phiên toà để làm rõ bản chất của vụ án. Vì vậy, trong năm không xảy ra trường hợp khởi tố sau đó phải đình chỉ do không phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố, nhưng Toà án tuyên không phạm tội hoặc Viện kiểm sát truy tố nhưng sau đó phải rút toàn bộ quyết định truy tố.

       ​Viện kiểm sát hai cấp chú trọng nâng cao chất lượng kiểm sát các hoạt động tư pháp, trong đó chú trọng kiểm sát việc tổ chức thi hành án của Cơ quan Thi hành án hình sự, việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND xã, phường, thị trấn, đã trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự 45 lần, trong đó tại 12 Cơ quan thi hành án hình sự và Trại giam (vượt chỉ tiêu 8,3%); kiểm sát tại UBND xã, phường, thị trấn 31 điểm/119 xã, phường có án treo (vượt chỉ tiêu 8,1%). Công táckiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật, đã kiểm sát chặt chẽ thông báo thụ lý vụ, việc; thông báo về việc trả lại đơn khởi kiện, bản án, quyết định của Tòa án. Tỷ lệ giải quyết 20 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 95,23%, vượt chỉ tiêu 25,23%.

(Đ/c Lê Thị Hồng Đào - Phó viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh trình bày kế hoạch công tác năm 2017)

       ​Về công tác thi đua - khen thưởng,VKSND tỉnh đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đúng theo Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng; phát động các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” năm 2016 trong toàn thể đơn vị. Kết quả các phong trào thi đua có 09 tập thể và 31 cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen. Kết quả thi đua năm 2016, VKSND tỉnh được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan VKSND tỉnh được xếp loại “Trong sạch vững mạnh”. 20/20 tập thể cấp huyện, cấp phòng đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó có 06 tập thể được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”; 03 tập thể gồm: Phòng 9, Văn phòng tổng hợp và VKSND thành phố Đông Hà được Viện trưởng VKSND tối cao tặng “Cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối”; 03 tập thể được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen vì đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 2 năm liên tục 2015 – 2016. Có 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”; 03 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”; 20 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 03 cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen vì đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 2 năm liên tục 2015 - 2016. 

       ​Để triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát và công tác thi đua – khen thưởng năm 2017, đồng chí Lê Thị Hồng Đào trình bày về nội dung trong Kế hoạch công tác kiểm sát số 36/KH-VKS-VP ngày 10/01/2017 và Kế hoạch công tác thi đua – khen thưởng số 37/KH-VKS-VP ngày 10/01/2017 của VKSND tỉnh Quảng Trị. nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của VKSND tỉnh Quảng Trị là:Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao; Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, tăng cường kháng nghị phúc thẩm và nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm sát hoạt động tư pháp.

(Đ/c Hà Quảng Hưng - Phó viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh chủ trì thảo luận tại Hội nghị)

       ​Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chỉ rõ, trong thời gian tới VKSND tỉnh phải thực hiện 4 nhiệm vụ sau đây:

(Đ/c Phạm Đức Châu - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

       Một là, công tác của VKSND tỉnh phải tập trung vào phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm.

       Hai là: Phải tập trung cũng cố tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn ngành; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạng toàn diện; chấm dứt tình trang đơn thư nặc danh; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

       Ba là, Tăng cường hơn nữa chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp, trong đó chú trọng công tác kiểm sát thi hành án dân sự.

       Bốn là, Tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan tư pháp; có phương pháp xử lý và cách xử lý các vụ việc có quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

       ​Thay mặt cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Quảng Trị, đồng chí Phạm Văn Cần, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đối với công tác của Ngành và hứa sẽ tổ chức triển khai thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí đã chỉ ra trên đây. Đồng chí Phạm Văn Cần nhấn mạnh, năm 2017 VKSND tỉnh tiếp tục xác định khâu công tác trọng tâm đột phá là: Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra nhằm chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; chú trọng phát hiện vi phạm pháp luật để kháng nghị, kiến nghị, bảo đảm tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao.Năm 2017 là năm hoạt động với phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác, VKSND tỉnh đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng, thực chất để đạt được nhiều thành tích trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

        Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tác giả bài viết: Văn Dũng - VPTH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn