19:04 ICT Thứ năm, 01/10/2020
“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG; NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP; GÓP PHẦN XÂY DỰNG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH." ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ QUYẾT TÂM LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, KIỂM SÁT VIÊN “VỮNG VỀ CHÍNH TRỊ, GIỎI VỀ NGHIỆP VỤ, TINH THÔNG VỀ PHÁP LUẬT, CÔNG T M VÀ BẢN LĨNH, KỶ CƯƠNG VÀ TRÁCH NHIỆM”. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ. THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 – 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 – 02/9/2020).

Trang chủ » Tổ chức » Kiểm sát viên

Quy tắc ứng xử của cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân

Thứ sáu - 28/08/2015 09:49

Văn hóa ứng xử đã được hình thành từ thời xa xưa, đến nay chưa có tài liệu nào khẳng định văn hóa ứng xử được hình thành từ giai đoạn nào trong lịch sử bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt nam, nhưng qua các câu nói được lưu truyền lại đã cho thấy ông cha ta rất coi trọng văn hóa ứng xử như: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Văn hóa ứng xử được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm thể hiện qua câu hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không…”

Để kế thừa và phát huy những tinh hoa văn hóa của dân tộc, ngày 02/8/2007 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 129/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. Mục đích của việc thực hiện văn hoá công sở nhằm để bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo đó, quy chế quy định mang tính bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức, khi thực hiện nhiệm vụ phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, nếu có trang phục riêng thì thực hiện theo quy định của pháp luật; phải đeo thẻ có tên cơ quan, ảnh, họ và tên, chức danh, số hiệu của cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ. Khi thi hành nhiệm vụ phải thực hiện các quy định về những việc phải làm và những việc không được làm theo quy định của pháp luật. Trong giao tiếp và ứng xử phải có thái độ lịch sự, tôn trọng. Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt. Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân phải nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc, không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ. Trong giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp phải có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác. Khi giao tiếp qua điện thoại phải xưng tên, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; không ngắt điện thoại đột ngột. Đồng thời, quy chế cũng nghiêm cấm một số hành vi tại nơi công sở như cấm cán bộ, công chức, viên chức hút thuốc lá trong phòng làm việc; sử dụng đồ uống có cồn tại công sở (trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao); quảng cáo thương mại tại công sở…

Trên cơ sở đó, ngày 31/3/2014 Viện trưởng VKSND tối cao cũng đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành KSND yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân phải thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 296/2008/QĐ-VKSTC ngày 18/6/2008 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Theo đó, khi làm việc cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát phải tự chỉnh đốn tác phong, không hút thuốc lá trong công sở, không uống rượu, bia trong giờ hành chính, sắp xếp hồ sơ, tài liệu thật khoa học, phải thể hiện đúng quy tắc ứng xử nói chung và của ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng, có đầy đủ phù hiệu, cấp hiệu, bảng tên và mặc đúng trang phục của Ngành. Luôn thể hiện thái độ điềm tĩnh, mẫu mực, phải thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ theo quy chế ngành Kiểm sát.

Kiểm sát viên khi tham gia xét xử tại phiên tòa phải luôn lắng nghe ý kiến của những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng. Ngôn ngữ đối đáp phải mạch lạc, rõ ràng, lịch sự, không dùng lời lẽ ngoài xã hội, đối đáp phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật tố tụng. Nếu có phát sinh tình tiết mới tại phiên tòa Kiểm sát viên phải có tư tưởng cầu thị, lắng nghe, thực hiện quyền hỏi, xét hỏi, tranh luận đúng quy định của pháp luật để chứng minh, phản biện, làm sáng tỏ vấn đề. Không vì thấy phát sinh tình tiết mới mà quá lo lắng, nảy sinh tư tưởng lo sợ oan, sai, trả hồ sơ để điều tra bổ sung…mà trở nên cáu gắt với bị cáo, người làm chứng, đương sự… Từ đó, ứng xử không đúng chuẩn mực đạo đức xã hội và quy tắc ứng xử nói chung và của ngành Kiểm sát nói riêng gây phản cảm trước phiên tòa. Kiểm sát viên không được định kiến với người tham gia tố tụng mà phải làm hết trách nhiệm của mình là “vừa buộc tội và vừa gỡ tội”. Nếu mắc phải sai lầm, truy tố oan, sai thì phải can đảm nhận trách nhiệm trước pháp luật, không được tranh công đỗ lỗi hay thể hiện thái độ giận dữ, thiếu văn hóa trước phiên tòa.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện quy tắc ứng xử, xem đây vừa là quyền lợi, đồng thời cũng vừa là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND.

 Để có căn cứ đánh giá kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử, chúng ta cần tiếp tục tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm để tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên có điều kiện tham dự phiên tòa nhằm góp ý rút kinh nghiêm chung để thực hiện Quy tắc ứng xử tại phiên tòa đạt kết quả tốt, bởi vì quy tắc ứng xử trong ngành KSND được thể hiện rõ nét và có có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất là lúc Kiểm sát viên thể hiện tại phiên tòa.

Trên cơ sở đó, chúng ta cần xây dựng hình ảnh người Kiểm sát viên trước phiên tòa phải được thể hiện dưới hai góc độ: Kiểm sát viên tại phiên tòa vừa là người đại diện cho cơ quan quyền lực Nhà nước làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố, truy tố người phạm tội ra trước Tòa án để xét xử, thể hiện sự nghiêm trị của pháp luật đối với người có hành vi phạm tội và kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với mọi hoạt động tố tụng tại phiên tòa. Đồng thời, Kiểm sát viên còn thể hiện là người cẩn trọng, mẫu mực, có phẩm chất đạo đức tốt, thu phục nhân tâm, hướng thiện cho người lầm lỗi, qua đó nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trước phiên tòa.

 Muốn vậy, cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND không những phấn đấu học tập, nghiên cứu, tìm tòi học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn phải ra sức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, học tập về văn hóa ứng xử, luôn trau dồi phẩm chất đạo đức. Mọi hoạt động và sinh hoạt trong cuộc sống đều thể hiện sự: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, phải hết sức thận trọng. Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND không cần phải nói nhiều mà cần phải nói thật đúng, thật chính xác, mọi lời nói và hành động của cán bộ, công chức, viên chức phải được người nghe “tâm phục, khẩu phục”!.

Tác giả bài viết: Thanh Nghị

Nguồn tin: http://www.tapchikiemsat.org.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn