01:36 ICT Thứ ba, 09/03/2021
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021! TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! .

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin từ Viện kiểm sát Quảng Trị

BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP TRUNG ƯƠNG LÀM VIỆC VỚI BAN CÁN SỰ ĐẢNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Thứ tư - 17/07/2013 08:12
Ngày 16/7/2013, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ,
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì buổi làm việc
 
Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Lê Thúc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đồng chí Nguyễn Sơn, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Lê Hồng Sơn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Tất Viễn, Ủy viên Chuyên trách - Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; đồng chí Nguyễn Phong Hòa, Ủy viên Chuyên trách - Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; đồng chí Vũ Quy, Trợ lý Chủ tịch nước và đại diện Bộ Công an, Lãnh đạo, chuyên viên Vụ 2, Ban 1, Ban 2, Ban 3 thuộc Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Dự buổi làm việc với Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, về phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Nguyễn Hải Phong và Thiếu tướng Nguyễn Huy Trung, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương. Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng,
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc
 
 
Được sự ủy quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Lê Hữu Thể, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị trong ngành Kiểm sát nhân dân. Theo báo cáo, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (Nghị quyết số 49-NQ/TW), Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức quán triệt đến Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Ngành; ban hành Kế hoạch số 63-BCS/VKSTC ngày 18/01/2006 về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; thành lập Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp ngành Kiểm sát nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp của Ngành. Hàng năm, căn cứ nội dung Chương trình trọng tâm công tác của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Chương trình, Kế hoạch, Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện thống nhất trong Ngành. Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp Trung ương tổ chức sơ kết 03 năm, 05 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW đánh giá tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân tối cao tăng cường công tác thông tin tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, qua đó giúp cán bộ, Kiểm sát viên có nhận thức thống nhất về chủ trương cải cách tư pháp của Đảng; đồng thời phổ biến kịp thời các quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với hoạt động của Ngành theo yêu cầu cải cách tư pháp.
Đồng chí Lê Hữu Thể, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo tại buổi làm việc
 
Qua triển khai, thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành Kiểm sát nhân dân đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều mặt công tác như: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực hoạt động tư pháp; công tác nghiên cứu, xây dựng các đề án cải cách tư pháp; triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị; thực hiện chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; thực hiện chủ trương “nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa”; đổi mới tổ chức hoạt động của cơ quan Điều tra Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện chủ trương xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, trong đó gồm các nội dung về hoàn thiện tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của ngành Kiểm sát; tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động tư pháp; thực hiện chủ trương bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát của các cơ quan dân cử đối với hoạt động của Viện kiểm sát… Báo cáo đề cập đến một số khó khăn, vướng mắc và nêu đề xuất, kiến nghị về một số lĩnh vực, trong đó có công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật của hoạt động tư pháp; việc nghiên cứu thành lập Viện kiểm sát theo khu vực; thực hiện chủ trương “tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”; thực hiện chủ trương “nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, coi đây là khâu đột phá của hoạt động tư pháp” và trong việc bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.
 
Đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban
Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
 
Về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 25-KH/CCTP ngày 28/02/2013 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ đạo triển khai các hoạt động trong toàn Ngành như: Ban hành Kế hoạch số 02-KH/BCSĐ ngày 01/4/2013 về “Kế hoạch tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”; thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; thành lập Ban Chủ nhiệm xây dựng Báo cáo chuyên đề “Xác định vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát hoạt động xét xử”; căn cứ vào các nhiệm vụ tổng kết được phân công theo Kế hoạch số 25-KH/CCTP của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao nhiệm vụ cho các đơn vị xây dựng 10 Báo cáo tổng kết theo từng nội dung công việc cụ thể phù hợp với lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách. Chỉ đạo tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm phát huy trí tuệ, tâm huyết của Viện kiểm sát các cấp và cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn Ngành tích cực tham gia vào các hoạt động tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ, chính xác tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị trong ngành Kiểm sát nhân dân.
Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và đại biểu thảo luận, nhất trí cao nội dung Báo cáo tóm tắt kết quả tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị trong ngành Kiểm sát nhân dân. Ý kiến tập trung phân tích sâu kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn vướng mắc và những hạn chế trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của ngành Kiểm sát nhân dân.
Đồng chí Trần Công Phàn, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc
 

 

 

Đại biểu tham dự buổi làm việc
 
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Sau 08 năm thực hiện thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, ngành Kiểm sát nhân dân rất nỗ lực, quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước; từng bước tiến hành công cuộc cải cách hệ thống cơ quan kiểm sát theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị. Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiêm túc quán triệt Nghị quyết trong toàn Ngành; triển khai, thực hiện với nhiều biện pháp mang tính đột phá, cách làm đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả cao. Về nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ: Trong bối cảnh quá trình sửa đổi Hiến pháp 1992 đang đi vào giai đoạn cuối, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp xây dựng, chuẩn bị tốt nội dung về Viện kiểm sát trong Dự thảo Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng được ngành Kiểm sát trong sạch vững mạnh, bảo đảm cơ chế kiểm soát quyền lực, đáp ứng yêu cầu cải cách, phục vụ tích cực cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần chủ động trong công tác xây dựng pháp luật, nhất là các Luật về tố tụng, góp phần tạo cơ chế minh bạch, có kiểm soát, giám sát giữa các cơ quan tố tụng, ngăn ngừa nguy cơ tham nhũng trong hoạt động tư pháp. Tiếp tục tạo sự đồng thuận giữa các ngành, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khi được cấp có thẩm quyền thông qua thì khẩn trương triển khai tổ chức Viện kiểm sát khu vực. Về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, việc này cần có quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, tham khảo các mô hình cơ quan công tố nước ngoài, vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế của Việt Nam; bảo đảm cho hoạt động của công tố đủ mạnh, kiểm sát tốt hoạt động điều tra. Trong việc thực hiện đổi mới tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trước mắt phải tiếp tục củng cố Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo luật định. Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, đạo đức, hội nhập, nhất là trình độ ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin. Phát huy vai trò của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội mới thành lập, tập trung xây dựng để nhà trường trở thành cơ sở đào tạo nguồn cán bộ có trình độ, chất lượng cao cho ngành Kiểm sát, đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách tư pháp.
Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và ý kiến tham gia của đại biểu tại buổi làm việc, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá của Đoàn công tác về kết quả ngành Kiểm sát nhân dân đạt được trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung về cải cách tư pháp; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Qua kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và ý kiến gợi ý của đại biểu tại buổi làm việc, Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình cho biết, việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị trong ngành Kiểm sát nhân dân để có sự đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu rộng cả về lý luận và thực tiễn là rất cần thiết, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ sớm triển khai, tổ chức hội nghị này. Đồng chí Viện trưởng mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành Trung ương để Viện kiểm sát nhân dân triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới.
Trường Thanh
 

Nguồn tin: VKSNDTC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 25
  • Khách viếng thăm: 23
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 426
  • Tháng hiện tại: 66042
  • Tổng lượt truy cập: 11735172