08:15 ICT Thứ năm, 06/08/2020
“Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020)" "Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)!"

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin từ Viện kiểm sát Quảng Trị

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tích cực học tập và làm theo lời Bác

Thứ ba - 04/09/2018 10:28

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành Kiểm sát  phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, trong các năm vừa qua Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã tích cực triển khai các giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo động lực cho cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, Chi bộ VKSND huyện Hướng Hóa đã xác định: Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh có hiệu quả, thì phải kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; giữa tuyên truyền, giáo dục với hiệu quả và chất lượng công tác kiểm sát. Trên cơ sở đó, Chi bộ đã thường xuyên quán triệt, triển khai các nội dung học tập và làm theo lời Bác tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Lấy 5 đức tính mà Bác Hồ dạy đối với cán bộ Ngành Kiểm sát để xây dựng thành chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, đảng viên của Chi bộ; chú trọng xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao. Lãnh đạo chi bộ, cơ quan luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, các cán bộ, đảng viên của Chi bộ VKSND huyện đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không có đảng viên vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, không có những biểu hiện suy thoái và không có những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp  VKSND huyện Hướng Hóa đã thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố được tiến hành ngay từ khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm cho đến khi kết thúc giai đoạn truy tố theo quy định của pháp luật. Kiểm sát viên luôn bám sát quá trình điều tra đối với vụ án được phân công, chủ động báo cáo Lãnh đạo VKSND huyện Hướng Hóa về những khó khăn, vướng mắc để̀ kịp thời tháo gỡ, giải quyết ngay từ khi mới phát sinh; đề ra yêu cầu điều tra kịp thời, chính xác, đảm bảo việc điều tra khách quan, toàn diện, đầy đủ, đúng pháp luật, không để oan sai và bỏ lọt tội phạm. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đều có căn cứ; phát hiện kịp thời và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra vụ án; kiên quyết không phê chuẩn hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ, trái pháp luật của cơ quan điều tra... Việc truy tố được đảm bảo đúng thời hạn, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không có trường hợp nào VKSND huyện Hướng Hóa truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội cũng như không có trường hợp nào bị cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại...

Để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh”, chi bộ VKSND huyện Hướng Hóa đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là: Tiếp tục tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. Coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; quyết tâm xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”

Đồng chí Dương Đăng Lan - Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Hướng Hóa đã chia sẻ: “Trong thời gian vừa qua, Chi bộ VKSND huyện Hướng Hóa đề ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh... tập trung lãnh, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch học tập và làm theo lời Bác; từ đó đã giúp cho cán bộ, đảng viên tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống, xây dựng tính tự giác trong công việc; kịp thời uốn nắn những tư tưởng, nhận thức lệch lạc của cán bộ, đảng viên”. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, VKSND huyện Hướng Hóa đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trong xây dựng và thực hiện các chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó yêu cầu xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức; từng cá nhân phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ do cơ quan phân công; làm việc có kế hoạch, có năng suất, chất lượng, hiệu quả; Lãnh đạo chi bộ, cơ quan thường xuyên kiểm tra cán bộ, kiểm sát viên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện, những nhận thức lệch lạc... Nhờ chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, việc học tập và làm theo Bác Hồđược cán bộ, đảng viên tự giác, tích cực thực hiện và trở thành việc làm thường xuyên; tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị. Hiện tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân huyên Hướng Hóa 100% cán bộ làm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp có trình độ đại học luật và nghiệp vụ công tác kiểm sát; 03 cán bộ có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 07 cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Là một nữ Kiểm sát viên làm việc tại Bộ phận kiểm sát án hình sự, đồng chí Dương Thị Thu Hằng chia sẻ: "Bản thân luôn trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; luôn phục tùng sự phân công, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo; làm việc một cách có khoa học; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các Nội quy, Quy chế. Kiểm sát chặt chẽ ngay từ ban đầu các tin báo, tố giác tội phạm... kịp thời đề ra yêu cầu kiểm tra xác minh cũng như yêu cầu điều tra sát với từng vụ việc cụ thể; kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra vụ án; kiên quyết từ chối phê chuẩn những trường hợp không đủ điều kiện khởi tố bị can, điều kiện tạm giam...Đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các thời hạn pháp luật đã quy định".

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, cán bộ, đảng viên  VKSND huyện Hướng Hóakhông ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Hướng Hóađã ứng dụng công nghệ, thông tin vào công việc chuyên môn. Kết quả đạt được là trong những năm vừa qua không có trường hợp nào oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác kiểm sát, giải quyết án hình sự được chú trọng ngay từ khi giải quyết tin báo, tố giác tội phạm... Việc phê chuẩn lệnh gia hạn tạm giữ, lệnh tạm giam, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định đều được đảm bảo, có căn cứ đúng pháp luật. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân thông quá các phiên tòa là một trong những biện pháp phòng ngừa tội phạm tốt nhất và được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tú - Kiểm sát viên làm việc tại Bộ phận dân sự, kiêm nhiệm công việc tiếp nhận, giải quyết và kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đã chia sẻ: “Bản thân học tập Bác ở phong cách khi tiếp dân không được hách dịch; thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các kiến thức, các văn bản liên quan nhằm không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ. Trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ luôn học hỏi từ các đồng nghiệp; thận trọng trong giải quyết công việc dựa trên quy định của pháp luật, không áp đặt ý chí cá nhân của mình trong giải quyết công việc”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh được toàn thể cán bộ, đảng viên tự giác, tích cực thực hiện và trở thành việc làm thường xuyên. Rõ rệt nhất trong chuyển biến về tư tưởng, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện chính là sự đoàn kết, thống nhất, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh; tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, cán bộ, đảng viên VKSND huyện Hướng Hóa không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với những nỗ lực của tập thể và các cá nhân, có thể khẳng định rằng, thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị đã giúp cho chi bộ VKSND huyện Hướng Hóa trong những năm qua luôn đạt và giữ vững danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”; cơ quan VKSND huyện đã được Viện kiểm sát cấp trên công nhận là "Tập thể lao động tiên tiến" .

Tác giả bài viết: Thanh Tú – VKSND huyện Hướng Hóa.

Tổng số điểm của bài viết là: 47 trong 11 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 74
  • Khách viếng thăm: 31
  • Thành viên online: 2
  • Máy chủ tìm kiếm: 41
  • Hôm nay: 3886
  • Tháng hiện tại: 68588
  • Tổng lượt truy cập: 9703855