01:04 ICT Chủ nhật, 28/02/2021
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021! TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! .

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin từ Viện kiểm sát Quảng Trị

Hội nghị tổng kết 08 năm thực hiện nghị quyết SỐ 49-NQ/TW của bộ chính trị trong ngành kiểm sát nhân dân

Thứ năm - 01/08/2013 08:44
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng
 Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu khai mạc hội nghị

Ngày 31/7/2013, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị toàn Ngành Tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (Nghị quyết số 49-NQ/TW). Hội nghị được tổ chức qua trực tuyến ở 66 điểm cầu gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát quân sự trung ương; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đại diện Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cùng dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Đồng chí Trần Phước Tới, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Thành phần tham dự hội nghị gồm: Lãnh đạo cấp Vụ, Trưởng phòng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Điều tra viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Trưởng phòng, Kiểm sát viên, Điều tra viên cao cấp Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự cấp Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng. Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên Trung cấp; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, công cuộc cải cách tư  pháp là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đến cải cách tư pháp như: Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới; Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Kết luận số 79-KL/TW ngày 28-7-2010 của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới tổ chức hoạt động của Toà án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra theo Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị được ban hành, thực hiện đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về chiến lược cải cách tư pháp với mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW bước đầu tạo nên diện mạo mới cho nền tư pháp quốc gia và các cơ quan tư pháp nói chung, trong đó có Viện kiểm sát nhân dân. Trong hoạt động của Viện kiểm sát các cấp, chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng lên rõ rệt; đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên từng bước trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tiến trình cải cách tư pháp. Tuy nhiên, nhiệm vụ cải cách tư pháp đã và đang đặt ra yêu cầu rất cao, đòi hỏi toàn Ngành phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mục đích quan trọng tổ chức hội nghị toàn Ngành tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Viện trưởng nêu rõ: Thông qua việc tổng kết toàn Ngành thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được; chỉ ra những bài học kinh nghiệm; hoạch định, định hướng nội dung trọng tâm về thực hiện cải cách tư pháp của Viện kiểm sát các cấp trong thời gian tới; qua đó tích cực tham mưu cho Bộ Chính trị về các nội dung liên quan để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 49-NQ/TW về cải cách tư pháp. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo; đặc biệt cần chú trọng tham gia các nội dung về bài học kinh nghiệm qua hoạt động thực tiễn; khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW
 của Bộ Chính trị trong ngành Kiểm sát nhân dân

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị trong ngành Kiểm sát nhân dân. Theo báo cáo, từ khi Nghị quyết số 49 ­-NQ/TW của Bộ chính trị được ban hành, ngành Kiểm sát nhân dân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực và toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát. Kết quả triển khai thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, công chức trong ngành Kiểm sát. Viện kiểm sát các cấp đã nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện việc đổi mới sâu rộng về tổ chức, bộ máy, cán bộ và phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thiết thực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị quán triệt đến Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Ngành; ban hành Kế hoạch số 63-BCS/VKSTC ngày 18/01/2006 về tổ chức thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW; thành lập Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp của toàn Ngành. Hàng năm, căn cứ nội dung Chương trình trọng tâm công tác tư pháp của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Chương trình, Kế hoạch, Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện thống nhất trong Ngành và phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp theo lộ trình đề ra; chỉ đạo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Tỉnh uỷ, Thành uỷ về cải cách tư pháp.Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp Trung ương tổ chức sơ kết 03 năm và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW trong ngành Kiểm sát, đánh giá tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc quán triệt, tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; tập trung tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp; về hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực hoạt động tư pháp (sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính…). Thông qua công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát có sự nhận thức đúng đắn, sâu sắc về mục tiêu, nội dung, phương hướng, nhiệm vụ Chiến lược cải cách tư pháp của Đảng; xác định rõ hơn trách nhiệm của tập thể, của cá nhân trong thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của Ngành. Viện kiểm sát các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, của Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Tỉnh ủy, Thành ủy, đạt được kết quả tích cực trên các mặt công tác như: Xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực hoạt động tư pháp; nghiên cứu, xây dựng các đề án về cải cách tư pháp; triển khai việc thành lập Viện kiểm sát 4 cấp theo Kết luận 79-KL/TW của Bộ Chính trị; thực hiện chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”; thực hiện chủ trương “nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa”; thực hiện đổi mới tổ chức và hoạt động của Cơ quan Điều tra Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện chủ trương xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động tư pháp; thực hiện chủ trương bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát của các cơ quan dân cử đối với hoạt động của Viện kiểm sát.

Báo cáo nêu bài học kinh nghiệm tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân, trong đó nhấn mạnh các nội dung trọng tâm như: Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, đề cao sự lãnh đạo của Đảng nhằm bảo đảm cho hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung và Viện kiểm sát nhân dân nói riêng phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Cải cách tư pháp phải gắn với thực tiễn, xuất phát từ đòi hỏi khách quan của thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; các nội dung cải cách tư pháp phải đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, khắc phục được những vướng mắc, bất cập qua thực tiễn tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp; đồng thời cũng đòi hỏi tính đồng bộ trong đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Tăng cường công tác phối hợp, tăng cường sự kiểm soát giữa các cơ quan tư pháp với nhau và giữa các cơ quan tư pháp với các cơ quan nhà nước khác trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong sạch, vững mạnh, trung thành với sự nghiệp của Đảng, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý và pháp luật xã hội chủ nghĩa, có trách nhiệm, bản lĩnh và lương tâm nghề nghiệp là nhân tố quyết định nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát tư pháp và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; quán triệt và thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, thống nhất, lãnh đạo trong Ngành, kết hợp với nguyên tắc thảo luận dân chủ và phân định trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh tại các điểm cầu

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp đã được xác định trong Chương trình công tác cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011 - 2016, toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực hoạt động tư pháp; đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng xây dựng 02 dự án Luật quan trọng là Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) và Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) theo đúng Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành xây dựng các Luật, Pháp lệnh khác trong lĩnh vực hoạt động tư pháp. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát các cấp. Thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết số 37 của Quốc hội và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước; khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được Quốc hội giao. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong sạch, vững mạnh, trung thành với sự nghiệp của Đảng, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý, pháp luật xã hội chủ nghĩa; có trách nhiệm, bản lĩnh và lương tâm nghề nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành nhằm xây dựng, tôn vinh hình ảnh về ngành Kiểm sát. Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc cho Viện kiểm sát các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Báo cáo nêu một số đề xuất, kiến nghị của ngành Kiểm sát nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian tới, gồm các nội dung liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về hoạt động tư pháp; việc thực hiện thành lập Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân theo khu vực bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Phần thảo luận, tham gia ý kiến của đại biểu tại các điểm cầu do đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều hành. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc diễn biến, nội dung tham luận của đại biểu tại hội nghị ở các bản tin sau.

Trường Thanh - Trường Giang

 

Nguồn tin: VKSNDTC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 25
  • Khách viếng thăm: 24
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 355
  • Tháng hiện tại: 197978
  • Tổng lượt truy cập: 11658816