09:57 ICT Chủ nhật, 07/03/2021
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021! TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! .

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin từ Viện kiểm sát Quảng Trị

Những nội dung cơ bản về công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng cuối năm 2013

Thứ sáu - 09/08/2013 14:56

Ngày 29/7/2013, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban chỉ đạo 138/CP và Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao trích đăng Kết luận cuả Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị này:

Sáu tháng đầu năm, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng Công an, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững, cuộc sống của nhân dân được an toàn, bình yên hơn. Các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu ''xã hội đen'', tội phạm về ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường, tệ nạn xã hội và nhiều vụ phạm tội gây bức xúc kéo đài đã được tập trung xử lý quyết liệt hơn so với năm 2012.

Về hạn chế và nguyên nhân: Tình hình tội phạm vẫn có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm, đặc biệt là tội phạm do nguyên nhân xã hội còn nhiều hạn chế; phong trào quần chúng tham gia phòng,chống tội phạm nhiều nơi còn yếu, thậm chí có trường hợp người dân không dám tố giác, đấu tranh với tội phạm vì sợ bị trả thù; công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm chưa sát thực, cụ thể. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự một số lĩnh vực còn hạn chế, bất cập.

Nguyên nhân khách quan chủ yếu của tình trạng trên là do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới tác động đến đời sống kinh tế xã hội ở nước ta khiến nhiều doanh nghiệp thua lỗ, phá sản, người lao động mất việc làm, tình trạng nợ xấu, tín dụng đen kéo theo nhiều hệ lụy. Nhưng nguyên nhân chủ quan là quan trọng, đặc biệt là sự suy thoái, xuống cấp về đạo đức, đề cao lối sống vật chất, coi thường pháp luật của một bộ phận quần chúng và cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật. Năng lực của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt ở một số địa bàn có dấu hiệu ''bảo kê'', dung túng tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm chưa chặt chẽ. Một số cấp ủy, chính quyền chưa phát huy hết trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, còn có tư tưởng ''khoán trắng'' cho lực lượng Công an; chưa phát hiện, ngăn chặn và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Để tăng cường công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng xã hội an toàn, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, từ nay đến hết năm 2013 và thời gian tiếp theo, các Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp chặn đứng sự gia tăng để kéo giảm tội phạm so với năm 2012. Cụ thể là:

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội và các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Xác định rõ trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền và Thủ trưởng cơ quan Công an đối với công tác này. Nơi nào dể tội phạm lộng hành, phức tạp kéo dài thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Thủ trưởng Công an phải chịu trách nhiệm; chỉ đạo kiềm điểm nghiêm túc các đơn vị, địa phương để tội phạm lộng hành, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, sơ kết 01 năm thực hiện thí điểm công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự tại 25 tỉnh, thành phố trọng điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình. Xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Tiếp tục chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, đâm thuê, chém mướn, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản... Kiên quyết đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu ''xã hội đen'' tại các địa bàn trọng điểm. Quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự; tăng cường thanh tra, kiểm tra, nếu phát thiện có ''bảo kê'' phải xử lý nghiêm.

Nhân rộng mô hình phối hợp giữa các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm; truy tố, xét xử kịp thời những vụ án lớn, dư 1uận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án tham nhũng tiêu cực do Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trực tiếp chỉ đạo dể răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; nâng tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm trên 90% theo chỉ tiêu đề ra.

Tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý cư trú, nhập cảnh, xuất cảnh, quản lý người nước ngoài tại Việt Nam, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý tiền chất, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các trò chơi bạo lực nguy hiểm.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho nhân dân và tinh thần trách nhiệm tham gia phòng, chống tội phạm; xây dựng các mô hình, phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải. Gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... an toàn về an ninh, trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Quan tâm củng cố xây dựng lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm tại cơ sở (cả chuyên trách và bán chuyên trách) 1àm nòng cốt trong phòng, chống tội phạm và nâng cao chất lượng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, trưởng đoàn thể cơ sở, trưởng thôn, phố, những người có uy tín, chức sắc trong dân tộc, tôn giáo trong phòng, chống tội phạm.

Khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm; Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy.

Nguồn tin: VKSNDTC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 33
  • Khách viếng thăm: 13
  • Máy chủ tìm kiếm: 20
  • Hôm nay: 4057
  • Tháng hiện tại: 52571
  • Tổng lượt truy cập: 11721701