00:46 ICT Thứ năm, 22/04/2021
Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)! .

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin từ Viện kiểm sát Quảng Trị

THÔNG BÁO về việc tuyển dụng công chức chuyên môn nghiệp vụ.

Thứ năm - 12/12/2013 09:46

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị cần tuyển 08 công chức chuyên môn nghiệp vụ:

I - ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN.

- Về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng, không vi phạm quy định của Ngành Kiểm sát nhân dân về bảo vệ chính trị nội bộ.

- Tốt nghiệp cử nhân Luật hệ chính quy từ loại Khá trở lên (ưu tiên đối với người đã và đang học cao học ngành Luật).

- Tuổi đời từ 22 đến dưới 30 tuổi; không bị các dị tật; ngoại hình đảm bảo.

- Nam: cao 1,62m, cân nặng 50kg trở lên; Nữ: cao 1,58m, cân nặng từ 45kg trở lên.

II - HỒ SƠ DỰ TUYỂN, GỒM:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan tổ chức đang công tác, học tập.

2. Bản sao giấy khai sinh.

3. Các văn bằng chứng chỉ (bản công chứng).

4. Giấychứng nhận sức khỏe của cơ quan Y tế có thẩm quyền.

5. Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có).

III - THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ.

Là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng được đăng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (từ ngày 15/01/2014 đến 20/01/2014).

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Quảng Trị.

IV-HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG.

* Thi tuyển

- Có tổ chức việc sơ tuyển.

- Thí sinh đã qua vòng sơ tuyển sẽ thực hiện việc thi tuyển; thí sinh thi tuyển 02 môn điều kiện Tin học và Ngoại ngữ nếu không đủ 50 điểm đối với mỗi môn (thang điểm 100) sẽ không được tham dự 02 môn thi Kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành.

*Chi tiết liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị (đường Hùng Vương, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà)- Số điện thoại:  0533.852.453.

 Hoặc xem tại Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị (vksquangtri.gov.vn).

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TỈNH QUẢNG TRỊ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
   
 

 

 


           Số: 2702/VKS                            Quảng Trị, ngày 12  tháng 12 năm 2013

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/V TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

 

 
 

 

 

 


-Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

- Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

- Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội vụ sửa đổi một số điều của TT số 13/2010/TT-BNV.

- Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-VKS-P9 ngày 05/4/2013 của VKSNDTC về việc ban hành quy định về tuyển dụng công chức trong ngành KSND.

Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao từ 01/01/2013, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị cần tuyển dụng 08 công chức nghiệp vụ Kiểm sát.

I - ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN.

1. Người có các đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một Quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam;

b) Độ tuổi tuyển dụng: Từ 22 đến dưới 30 tuổi;

c) Có đơn dự tuyển, có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng không vi phạm quy định của Ngành Kiểm sát nhân dân về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí làm việc;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ­­­­­­;

g) Có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học văn phòng từ trình độ B trở lên;

h) Các điều kiện khác theo yêu cầu của ngành Kiểm sát.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không có đủ các kiện tại khoản 1 nêu trên;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II - SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN:

           - 08 (tám) Chuyên viên để bố trí làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học luật chính quy đạt loại khá trở lên;

* ưu tiên đối với người đã và đang học cao học ngành Luật; tốt nghiệp các Trường Đại học Luật Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

III - HÌNH THỨC VÀ MÔN THI TUYỂN

- Hình thức: Thi bắt buộc 04 môn; gồm: Kiến thức chung (01 bài thi viết); Nghiệp vụ chuyên ngành (01 bài thi viết và 01 bài thi trắc nghiệm); 02 môn điều kiện Ngoại ngữ (thi viết 01 bài Anh Văn); Tin học (01 bài thi trắc nghiệm).

Thi môn ngoại ngữ, tin học văn phòng (02 môn điều kiện), thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) đối với mỗi môn thi thì mới được dự thi 02 môn Kiến thức chung và Nghiệp vụ chuyên ngành.

- Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và tin học:

+ Miễn thi môn Ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

+ Miễn thi môn tin học Văn phòng đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin từ Cao đẳng trở lên .

IV - NỘI DUNG ÔN THI VÀ KẾ HOẠCH THI TUYỂN.

Nội dung ôn thi và thi tuyển được đăng tải tại trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị (vksquangtri.gov.vn).

V - HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ.

-Hồ sơ dự tuyển 02 bộ bao gồm:

+ Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu.

+ Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan tổ chức đang công tác, học tập.

+ Bản sao giấy khai sinh.

+ Các văn bằng chứng chỉ (bản công chứng).

+ Giấychứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền.

+ Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có).

*Người được dự thi tuyển phải đạt yêu cầu qua sơ tuyển.

- Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng được đăng tải công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (từ ngày 15/01/2014 đến 20/01/2014).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị.

- Lệ phí dự tuyển: 200.000đồng/thí sinh.

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: vksquangtri.gov.vn;  Báo Quảng Trị; Báo Bảo vệ pháp luật và Niêm yết công khai tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị (đường Hùng Vương, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà).

Số điện thoại:  0533.852.453

 

 

Nơi nhận:                                                                                        VIỆN TRƯỞNG

-VKSNDTC;

-Lãnh đạo VT;

-Báo Quảng Trị;

-Lưu Phòng TCCB.

 

 

                                                                                                         Lê Xuân Đường

 

 

Tác giả bài viết: VKS tỉnh - P9

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn