01:21 ICT Thứ ba, 09/03/2021
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021! TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! .

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin từ Viện kiểm sát Quảng Trị

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2014

Thứ hai - 17/03/2014 15:19

          Sáng 14/3/2014, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2014. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Cần – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị; đồng chí Trần Hữu Ân - Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Trà – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị và đồng chí Ngô Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị.

(Đồng chí Phạm Văn Cần – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh)

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cần – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Hội nghị cán bộ công chức năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của toàn ngành Kiểm sát, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 Chiến thắng Điện Biên Phủ; Hưởng ứng phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI” và “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn việc làm theo tấm gương đạo Hồ Chí Minh với thi đua làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tố”; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ kiểm sát viên  “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tân và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm". Thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức VKSND tỉnh năm 2013, lãnh đạo cơ quan đã phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn quán triệt Nghị quyết hội nghị tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, công chức trong cơ quan đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, tận tụy với công việc, chấp hành nghiêm kỷ luật nghiệp vụ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác.

         Thay mặt lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị , đồng chí Phạm Văn Cần – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị cán bộ, công chức, viên chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, bàn biện pháp thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014. Trong đó chú trọng bàn các biện pháp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ; về công tác xây dựng Ngành; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và xây dựng văn minh, văn hóa công sở; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trà – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị biểu dương những thành tích công tác mà các tập thể, cá nhân thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong năm 2013. Đồng chí Nguyễn Xuân Trà đề nghị: Năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phải phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phải tham gia đầy đủ các hoạt động  chào mừng Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 25 năm tái lập lại tỉnh Quảng Trị.

        Đánh giá về việc thực hiện các phòng trào thi đua, đồng chí Trần Hữu Ân – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ rõ: Năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phát động được phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn ngành nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng tham gia, đưa mọi hoạt động của tập thể, cá nhân đi đúng trọng tâm, trọng điểm, phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, lập thành tích cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và của địa phương; xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị trong sạch, vững mạnh.

        Hưởng ứng phong trào thi đua, đã có (11/11 đạt 100%) đơn vị đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Tập thê lao động xuất sắc", trong đó có 5 đơn vị đăng ký danh hiệu "Tập thể dẫn đầu khối", 36 cá nhân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu " Chiến sỹ thi đua cơ sở"; 15 cá nhân đăng ký đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến".

        Trên cơ sở kết quả phong trào thi đua năm 2013, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã công nhận: 05 đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất săc”; 10 đơn vị đạt danh hiệu "Tập thê lao động tiên tiến"; 11 cá nhân đạt danh hiệu " Chiến sỹ thi đua cơ sở" và 39 cá nhân đạt  "Lao động tiên tiến"; 13 cá nhân được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng “Giấy khen”. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua cho 2 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối; tặng Bằng khen cho 01 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 02 năm liên tục và 03 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" 2 năm liên tiếp; Công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” cho 01 cá nhân.

        Về thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan: Nhận thức sâu sắc tác dụng của việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị, tập thể Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng và các đoàn thể trong cơ quan phổ biến, tuyên truyền các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó, tập trung thực hiện tốt Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Quy chế dân chủ trong hoạt động của ngành Kiểm sát ban hành kèm theo Quyết định số 757/QĐ-VKSTC ngày 03/12/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Quy chế dân chủ ban hành kèm theo Quyết định định số 203/QĐ-VKS ngày 02/4/2009 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị. Thực hiện nghiêm chỉnh Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 296/2008/QĐ-VKSTC ngày 18/6/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng thời, thực hiện tốt các quy chế như: Quy chế làm việc của cơ quan, Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng; Quy chế làm việc của Đảng ủy …

        Công tác phối hợp giữa chính quyền và Công đoàn cơ quan: Lãnh đạo và Ban chấp hành công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức tham gia nghiên cứu, học tập, đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

        Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn tham gia quản lý nhà nước thông qua việc giám sát hoạt động thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát, giải quyết kịp thời các kiến nghị đề xuất của đoàn viên công đoàn, tập hợp ý kiến tham gia đóng góp vào các quy chế hoạt động của cơ quan; tham gia bảo vệ quyền lợi cho cán bộ công chức trong xét nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức. Phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức đầu năm đúng quy định nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ. Đoàn viên công đoàn đã tham gia với tinh thần trách nhiệm cao trong xây dựng Kế hoạch công tác của đơn vị, xây dựng các quy chế. Thực hiện công tác thi đua – khen thưởng và các chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi xã hội, bảo hiểm xã hội đúng quy định của pháp luật.

        Tại Hội nghị, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh và đồng chí Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo 11 đơn vị cấp phòng trực thuộc Viện kiểm sát tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2014.

Tác giả bài viết: Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 8
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 353
  • Tháng hiện tại: 65969
  • Tổng lượt truy cập: 11735099