10:35 ICT Thứ hai, 28/09/2020
“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG; NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP; GÓP PHẦN XÂY DỰNG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH." ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ QUYẾT TÂM LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, KIỂM SÁT VIÊN “VỮNG VỀ CHÍNH TRỊ, GIỎI VỀ NGHIỆP VỤ, TINH THÔNG VỀ PHÁP LUẬT, CÔNG T M VÀ BẢN LĨNH, KỶ CƯƠNG VÀ TRÁCH NHIỆM”. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ. THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 – 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 – 02/9/2020).

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin từ Viện kiểm sát Quảng Trị

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Thứ sáu - 08/03/2019 16:02

Thực hiện Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, ngày 28/02/2019 Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2019. Dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Xuân Trà, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị; các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng toàn thể công chức và người lao động trong cơ quan.

Toàn cảnh Hội nghị CBCC năm 2019

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Văn Cần, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của ngành; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2018 và các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác.Báo cáo nêu rõ: Năm 2018, VKSND tỉnh Quảng Trị đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đúng tiến độ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức và người lao động ngày 25/01/2018, Viện trưởng VKSNDđã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành để công chức và người lao động trong cơ quan luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. VKSND tỉnh đã xác định và thực hiện tốt các khâu công tác trọng tâm đột phá:“Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra nhằm chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, gắn công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành với công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên”. Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động  năm 2018, Viện trưởng VKSND tỉnh có sự đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, như: Tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc với Viện trưởng VKSND tỉnh trong thực hiện công tác chuyên môn và xây dựng ngành; ký cam kết không tiêu cực, tham nhũng trong công chức, người lao động; xây dựng chương trình cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Viện trưởng VKSND tỉnh duy trì đối thoại với công chức, người lao động năm 2018 để kịp thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất và có chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết đầy đủ, đúng quy định. Nhằm nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, cá nhân trong ngành, hàng tháng Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh xây dựng chương trình công tác để triển khai các nhiệm vụ của VKSND tối cao, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và yêu cầu phối hợp công tác của UBND tỉnh, các ban ngành liên quan. Lãnh đạo VKSND tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc chấp hành các chỉ thị chuyên đề, các thông báo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại các hội nghị, cuộc họp.  Viện trưởng VKSND tỉnh chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời nắm bắt, rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; từ đó có biện pháp công tác sát, đúng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác.Kết quả công tác năm 2018, VKSND tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác, được tặng “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”.

  Năm 2019, VKSND tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai, thực hiện đầy đủ, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với mục tiêu nâng cao chất đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu Viện kiểm sát hai cấp có bản lĩnh chính trịvững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Viện trưởng VKSND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh có trách nhiệm lãnh đạo giữ gìn sự đoàn kết, xem đây là nền tảng cho các giải pháp khác trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành. Lãnh đạo VKSND tỉnh phải thực sự “Công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”; Kiểm sát viên, công chức, người lao động phải “Trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc; từ đóthựchiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Quốc hội và của ngành.Phấn đấu xây dựng VKSND tỉnh Quảng Trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

 đồng chí Phạm Văn Cần, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày báo cáo tại Hội nghị

   Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và triển khai phong trào thi đua năm 2019 do đồng chí Lê Thị Hồng Đào, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan trình bày tại Hội nghị cho thấy: Năm 2018, VKSND tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua. Về chuyên môn, các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh luôn tăng cường trách nhiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, xây dựng Ngành kiểm sát vững mạnh toàn diện. Với kết quả công tác năm 2018, có 10/10 đơn vị trực thuộc được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiến tiến”, trong đó có 04 tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 100% công chức, người lao động cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được công nhận danh hiệu “Lao động tiến tiến”, trong đó có 10 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 01 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”; Phòng 9 và Văn phòng tổng hợp được tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối”; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị được tặng “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”.

đồng chí Lê Thị Hồng Đào - Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan trình bày báo cáo tại Hội nghị

 Tại Hội nghị, công chức và người lao động của cơ quan đã tham gia góp dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi); Lãnh đạo cơ quan đã trả lời, giải đáp các ý kiến, kiến nghị đề xuất; Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2020 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Cần, Viện trưởng VKSND tỉnh, đại diện cơ quan và đồng chí Lê Thị Hồng Đào, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn đại diện tổ chức Công đoàn tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Ký kết giao ước thi đua

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trà , Ủy viên Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của lãnh đạo, công chức và người lao động VKSND tỉnh và biểu dương những thành tích mà đơn vị và các cá nhân đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí đề nghị, năm 2019 VKSND tỉnh tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch công tác năm 2019.

(ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Trà, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị)

Tác giả bài viết: Phi Hùng - VKSND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 26
  • Khách viếng thăm: 23
  • Thành viên online: 1
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 3706
  • Tháng hiện tại: 318764
  • Tổng lượt truy cập: 10327736