02:39 ICT Thứ sáu, 03/07/2020
“Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020)" "Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)!"

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin từ Viện kiểm sát Quảng Trị

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2018

Thứ ba - 16/01/2018 09:00

 

Ngày 11/01/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Đồng chí Phan Văn Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị dự, chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Quảng Trị; đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị; tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; Kiểm sát viên và Kiểm tra viên các ngạch thuộc Viện kiểm sát nhân dân hai cấp. Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đến đến các điểm cầu thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

(Đồng chí Phạm Văn Cần, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phát biểu khai mạc Hội nghị)

Sau lời phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Phạm Văn Cần, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị,  đồng chí Trần Hữu Ân, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị. Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 đánh giá: Năm 2017, toàn ngành Kiểm sát Quảng Trị đã xác định và thực hiện tốt khâu công tác trọng tâm đột phá: “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra nhằm chống oan sai và bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; chú trọng phát hiện vi phạm pháp luật để kháng nghị, kiến nghị, bảo đảm tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao”. Thông qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã ban hành 07 bản kháng nghị, 141 bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Các kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát đã được Tòa án cấp phúc thẩm xét xử chấp nhận 100%, kiến nghị của Viện kiểm sát đều được các cơ quan, đơn vị chấp nhận. Ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là những định hướng lớn của Đảng về công tác tư pháp; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 và Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã triển khai đồng bộ và thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2016của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối caovà các chỉ thị chuyên đề, triển khai thực hiện nhiều nội dung công tác đột phá, đã đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ được giao. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trịđã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành Kiểm sát nhân dân. Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ, một số chỉ tiêu quan trọng vượt so với yêu cầu theo các Nghị quyết của Quốc hội và của Ngành. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp liên ngành giải quyết tốt các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Không có trường hợp nào Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hai cấp phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội; không có trường hợp Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội.

(đồng chí Trần Hữu Ân, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, có 6 đơn vị cấp huyện, cấp phòng được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, có 03 tập thể được tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân”, có 24 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 02 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”, 02 cá nhân được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cáo tặng Bằng khen vì đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trong hai năm liên tục 2016 – 2017.

 (Đồng chí Phan Văn Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị p​hát biểu chỉ đạo Hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Văn Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị đánh giá: Năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp của tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều biện pháp công tác, phối hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết tốt tình hình tội phạm ở địa phương; thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử hình sự, không để xảy ra oan, sai. Đặc biệt, hoạt động truy tố có nhiều chuyển biến, quyết định truy tố bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng thời hạn, không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố nhưng Tòa án tuyên không phạm tội. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp của tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Tòa án tổ chức 113 phiên tòa lưu động, 60 phiên tòa rút kinh nghiệm, xác định 17 vụ án trọng điểm và áp dụng thủ tục rút gọn 04 vụ án. Các công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đã có nhiều kết quả nỗi bật. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt vai trò khâu nối mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chuẩn bị tốt các điều kiện và xây dựng báo cáo phục vụ Hội nghị giao ban các cơ quan tiến hành tố tụng, vì vậy chất lượng giao ban các cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng được nâng lên. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham mưu tốt cho Ban chỉ đạo cải cách tư pháp của tỉnh về công tác cải cách tư pháp; tham mưu tốt cho cấp ủy trong chỉ đạo giải quyết tốt các vụ án, vụ việc theo Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành có nhiều chuyển biến theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Công tác tổ chức cán bộ, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, trật tự nội vụ được bảo đảm, không khí ở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có sự cởi mở, gắn bó, đoàn kết hơn so với trước đây. Đồng chí Phan Văn Phụng đề nghị, năm 2018 Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phải tập trung nâng cao chất lượng các mặt công tác, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử và chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; Tăng cường công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; chú trọng kiểm sát việc cho hoãn thi hành án hình sự. Nâng cao sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng và của Đảng ủy; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thi hành các đạo luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Tiếp tục xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành là nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính, đặc biệt là các cơ quan tiến hành tố tụng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp phải tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, đặc biệt là trong việc chỉ đạo giải quyết các vụ án nghiêm trọng, phúc tạp.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, đồng chí Phạm Văn Cần, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Văn Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị và hứa sẽ triển bổ sung những nội dung mà đồng chí Phạm Văn Phụng yêu cầu vào Kế hoạch công tác và Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện có hiệu quả./.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Tác giả bài viết: Trần Văn Dũng, VKSND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 837
  • Tháng hiện tại: 14501
  • Tổng lượt truy cập: 9393286