23:37 ICT Chủ nhật, 18/04/2021
Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)! .

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin từ Viện kiểm sát Quảng Trị

VKSND tỉnh Quảng Trị triển khai kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị

Thứ tư - 20/08/2014 10:35

        Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-CCTP ngày 14/3/2014 của Ban cải cách tư pháp Trung ương về triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Kết luận số 92); Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 19/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 67-KH/BCSĐ-P9 ngày 10/7/2014 triển khai thực hiên Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Ngày 8/7/2014, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt toàn ngành kiểm sát Quảng Trị để phổ biến, quán triệt Kết luận số 92 của Bộ Chính trị, tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Cường Quân, ủy viên BCSĐ, Trưởng Phòng 9 đã trình bày toàn văn Kết luận 92. Theo đó, để tiếp tục triển khai thực hiện công tác CCTP, Kết luận số 92-KL/TW đã xác định nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, đồng thời quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng nêu tại các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI và các quy định mới của Hiến pháp năm 2013 có liên quan đến tổ chức, hoạt động tư pháp. Trên cơ sở đó, Kết luận số 92-KL/TW đã điều chỉnh một số nội dung về quan điểm và nhiệm vụ về CCTP nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW: bổ sung nội dung “kiểm soát” giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; giữ nguyên hệ thống tổ chức cơ quan điều tra chuyên trách tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát quân sự Trung ương như hiện nay và sắp xếp tinh giản đầu mối trong từng cơ quan; tiếp tục thực hiện chủ trương tổ chức Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân theo cấp xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính; dừng việc thực hiện chủ trương “chuẩn bị điều kiện về cán bộ, cơ sở vật chất để giao cho Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thống nhất quản lý công tác thi hành án”, tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức các cơ quan thi hành án như hiện nay, đồng thời, tăng cường trách nhiệm, quyền hạn của Tòa án nhân dân và Ủy ban nhân dân địa phương trong công tác thi hành án.

        ​Vấn đề lý luận về quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xác định rõ nội hàm và xây dựng cơ chế để tòa án nhân dân thực hiện có hiệu quả quyền tư pháp; hoàn thiện cơ chế để tòa án nhân dân thực hiện có hiệu quả quyền tư pháp; hoàn thiện cơ chế quản lý tổ chức, cán bộ, cơ sở vật chất, cơ chế phân bổ ngân sách của tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân các cấp; chuẩn bị những nội dung có liên quan đến việc đổi mới, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp và cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020, phục vụ việc xây dựng các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

        Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Phạm Văn Cần, Bí thư Ban cán sự đảng,Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu các  Đồng chí Bí thư các Chi bộ, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai Kế hoạch số 67 của BCSĐ có hiệu quả.

Tác giả bài viết: Nguyễn Trường - P7 VKSND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn