THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VKSND TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2015


THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYÊN - DỰ KIẾN CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số
TT

Họ và tên

Ngày, tháng,
năm sinh

Giới tính

Quê quán

Kết quả điểm thi các môn

Điểm ưu tiên

Cộng điểm trúng tuyển

Môn Kiến
thức chung

 Môn
 chuyên ngành

Tổng điểm thi

Thi
 viết

Trắc
nghiệm

1

Lê Bá Thanh Giang

26/11/1990

Nữ

Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị

75

70

95

310

20

330.0

2

Phạm Thị Vân

12/09/1992

Nữ

Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

73

75

100

323

 

323.0

3

Trần Thị Vân Anh

18/02/1993

Nữ

Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị

68

72

97.5

309.5

10

319.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM.HỘI ĐỒNG SƠ TUYỂN CÔNG CHỨC

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

 

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Quảng Hưng