VKSND thành phố Đông Hà tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Chi cục thi hành án dân sự đợt 2 năm 2016

Thực hiện kế hoạch số 858/KH/KSTHADS ngày 13/10/2016 và Quyết định số 859/QĐ/KSTHADS ngày 13/10/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà. Từ ngày 24 đến 28 tháng 10 năm 2016, Đoàn kiểm sát của VKSND Đông Hà tiến hành kiểm sát trực tiếp việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự và tình hình chấp hành pháp luật trong công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại Chi cục THADS thành phố Đông Hà.

Qua 05 ngày kiểm sát trực tiếp Đoàn đã xác định ra những ưu điểm như: Năm 2016, đã thụ lý 985 việc mới, tăng 79 việc so với năm trước. Trong thời gian kiểm sát Chi cục đã đẩy nhanh tiến độ thi hành án, số việc thi hành xong đạt tỉ lệ cao là 91,08%/ tổng số việc phải thi hành án có điều kiện. Việc tổ chức thi hành án đã áp dụng đúng quy định của pháp luật như ra các Quyết định thi hành án (chủ động và theo đơn yêu cầu); Đình chỉ; ủy thác; Tạm đình chỉ, Hoãn thi hành án, đặc biệt là những việc chưa có điều kiện nhìn chung đúng thời hạn, có căn cứ pháp luật. Lập hồ sơ, xác minh và các tài liệu liên quan đến công tác thi hành án cơ bản đúng quy định của pháp luật.Trong thời gian Đoàn kiểm sát làm việc tại đơn vị, Chi cục THADS đã chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, số liệu; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quy trình tiếp nhận, giải quyết, xử lý đơn khiếu nại đúng quy định. Đã mở sổ tiếp nhận, giải quyết đầy đủ.

Tuy nhiên, Chi cục THADS còn tồn tại một số vi phạm như: Một số bản án, quyết định không vào sổ nhận công văn, không có dấu công văn đến; Chậm ra quyết định thi hành án (02 việc); Một số việc thi hành án, đã ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án nhưng chậm xác minh, xác minh lại; Việc chưa có điều kiện thi hành án phải tiến hành niêm yết tại nơi cư trú nhưng không có biên bản niêm yết…

Nhận thấy năm công tác 2016, Chi cục THADS thành phố Đông Hà đã thi hành đạt chỉ tiêu về số việc phả thi hành tuy nhiên, về tiền phải thi hành án đạt tỉ lệ thấp. Sự phối hợp của các cơ quan chức năng, các ban nghành trên địa bàn chưa thường xuyên và đồng bộ: như sự phối hợp còn chậm trong việc cung cấp tài sản hoặc không tích cực làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thi hành án.

Qua kiểm sát, Đoàn đã ghi nhận những khó khăn mà Chấp hành viên và cán bộ Cơ quan THADS gặp phải đồng thời kiến nghị để tiến hành khắc phục ngay những vi phạm đã phát hiện nêu trên đồng thời ban hành kiến nghị riêng để Chi cục rút kinh nghiệm, làm tốt hơn trong năm tới. Về phía Chi cục THADS đã ghi nhận những điểm đã làm tốt, những thiếu sót và đề ra biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm.

Tác giả bài viết: Kim Lành – VKSND Đông Hà​