Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

 

Ngày 06/11/2020, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hải Lăng đã ban hành Kết luận trực tiếp kiểm sát về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin  báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (nguồn tin tội phạm) tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hải Lăng (Cơ quan CSĐT), thời điểm từ ngày 01/12/2019 đến ngày  15/10/2020) theo Quyết định số 257/QĐ-VKSHL ngày 26/10/2020 của Viện trưởng VKSND huyện Hải Lăng. 

Qua kết quả trực tiếp kiểm sát, VKSND huyện Hải Lăng nhận thấy: Cơ quan CSĐT đã làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại, quản lý, giải quyết nguồn tin tội phạm theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCS-BQP-BNN&PTNT-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/12/2017 (TTLT số 01/2017) và thực hiện tốt công tác quan hệ phối hợp theo Quy chế phối hợp số 02/2018/QCPHLN ngày 08/10/2018  trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm giữa Cơ quan CSĐT và VKSND huyện Hải Lăng như. Cơ quan CSĐT đã mở sổ quản lý theo dõi tiếp nhận giải quyết, vào sổ đầy đủ, lập và lưu đầy đủ hồ sơ giải quyết; trong hồ sơ có đầy đủ các Quyết định phân công Điều tra viên, Kiểm sát viên giải quyết nguồn tin về tội phạm. 

Đoàn kiểm sát VKSND huyện Hải Lăng trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan CSĐT 

Trong kỳ, tố giác tin báo về tội phạm đều được kiểm tra, xác mính bảo đảm đúng thời hạn. Sau khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, trực ban hình sự tổ chức kiểm tra, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm và đề xuất theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, vi phạm cần khắc phục như: Một số hồ sơ về tin báo, tố giác về tội phạm chậm đưa vào thụ lý; căn cứ để phân loại đưa vào tin báo tội phạm để giải quyết chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Từ những hạn chế nêu trên, VKSND huyện Hải Lăng đã ban hành Kết luận (có kiến nghị ) số 298/KN-VKSHL  ngày 06/11/2020 đến Thủ trưởng CQCSĐT - Công an huyện Hải Lăng có biện pháp chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, Điều tra viên khắc phục những hạn chế trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, để từng bước nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm trong thời gian tới./.

 

Tác giả bài viết: Ngọc Nhung - VKSND huyện Hải Lăng