Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giam, giữ tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Triệu Phong

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 24/11/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Triệu Phong. 

Trong thời điểm kiểm sát từ ngày 21/8/2020 đến 23/11/2020, tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Triệu Phong phát sinh 06 người bị tạm giữ, đã chuyển đi nơi khác 02, hiện còn tạm giữ 04. Về tạm giam có 05 bị can, thay đổi biện pháp ngăn chặn 01, Tòa án xét xử cho hưởng án treo 01, hiện còn tạm giam 03. Có 01 phạm nhân, đến thời điểm kiểm sát đã chấp hành xong. 

 Qua kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong nhận thấy: Nhà tạm giữ - Công an huyện Triệu Phong đã bố trí, phân loại đối tượng giam, giữ và phạm nhân chấp hành án thực hiện theo đúng luật định; trong kỳ không có trường hợp nào trốn hoặc vi phạm kỷ luật tại Nhà tạm giữ. Nhà tạm giữ thực hiện đầy đủ, đúng quy định về chế độ ăn hằng ngày của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân; nơi ở đảm bảo diện tích, chế độ thăm gặp, nhận quà, khám sức khỏe đối với người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện nghiêm túc; việc lập hồ sơ quản lý người giam, giữ và thi hành án phạt tù đều thực hiện đầy đủ, đúng luật định; việc ghi chép các loại sổ tại Nhà tạm giữ được thực hiện kịp thời; hồ sơ chứng từ thanh quyết toán các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù đều thực hiện đúng luật định; chấp hành nghiêm túc quy định của cấp trên về phòng, chống dịch Covid-19 tại Nhà tạm giữ.


(Trưởng đoàn Kiểm sát triển khai kiểm sát trực tiếp)

 

Tác giả bài viết: Thanh Thủy - VKSND huyện Triệu Phong