Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ

Sáng ngày 09/5/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Công Hữu, Bí thư, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh đã tổ chức diễn đàn sinh hoạt với chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

Tại diễn đàn, các Đảng viên đã được nghe đồng chí Bí thư Chi bộ trình bày hững nội dung cốt lõi của chuyên đề, từ đó nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Các ý kiến tham luận của Đảng viên về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đều có sự vận dụng vào công tác chuyên môn và rèn luyện phẩm chất của người cán bộ Kiểm sát, đồng thời đưa ra các giải pháp thiết thực, những bài học kinh nghiệm cho mỗi thân mình.

Phát biểu kết luận diễn đàn, đồng chí Bí thư Chị bộ đã nhấn mạnh: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đặt ra yêu cầu từng công chức, người lao động nắm vững và thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ được giao; gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; đồng thời tích cực thực hiện và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sau diễn đàn, Chi bộ đã thảo luận kế hoạch đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, tại buổi chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ hàng tháng, các Đảng viên sẽ trình bày ý kiến và tham gia thảo luận về việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng trong công tác chuyên môn để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Minh Thùy - VKSND huyện Vĩnh Linh