Công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 668/KH-UBND ngày 21/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 08/3/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông về việc tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019, ngày 22/3/2019 UBND huyện Đakrông tổ chức Ngày chạy Olympic theo kế hoạch. Đây là sự kiện kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2019) và 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).

Hưởng ứng các kế hoạch nêu trên, toàn thể công chức, người lao động Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đakrông tham gia tích cực Ngày chạy Olympic nhằm mục đích động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục - thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện thể dục - thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh.

Một số hình ảnh

Tác giả bài viết: Hoài Minh - VKSND huyện Đakrông