Chi bộ Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn đàn

 

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 12/4/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị và Kế hoạch của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị về tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, ngày 21/12/2017 Chi bộ Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn đàn. Đây là hình thức sinh hoạt chính trị của Chi bộ nhằm giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức được đầy đủ, rõ ràng hơn những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; từ đó, nêu cao vai trò, trách nhiệm của chi bộ trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi một cách có hiệu quả. Đến dự chỉ đạo và theo dõi Diễn đàn có đồng chí Phạm Văn Cần, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Hữu Ân, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Tại Diễn đàn, hầu hết các đảng viên trong Chi bộ đều phát biểu, nêu lên những suy nghỉ của mình với tinh thần “tự soi, tự sửa”, trong đó nhiều đảng viên tự nhận thấy trong phê bình còn nể nang, ngại va chạm.

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Phạm Văn Cần, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu các đảng viên phải liên hệ với Chi bộ Văn phòng tổng hợp và Thống kê tội phạm xem có không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trong đó có sự ganh ghét, đố kỵ, đặt điều, nói xấu không. Các đảng viên trong Chi bộ phái biết mạnh dạn đấu tranh, phải nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình. Đối với Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, phải định kỳ kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc trong trong cơ quan phải ký cam kết không để xảy ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tại đơn vị mình.

Đồng chí Trần Hữu Ân, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đánh giá: Chi bộ Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm đã chuẩn bị Diễn đàn chu đáo, có kịch bản được Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê duyệt. Phát biểu của các đảng viên tại Diễn đàn hết sức sôi nỗi, trên tinh thần “tự soi, tự sửa” và sự gương mẫu, tiên phong của đảng viên và việc liên hệ sát với đặc điểm, tình hình tại Chi bộ. Đồng chí Trần Hữu Ân đề nghị: Chi bộ Văn Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm phải nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên quán triệt, nhắc nhở đảng viên thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nói riêng.

Tác giả bài viết: Trần Văn Dũng, VKSND tỉnh