Cách diệt macro - chứa virus- trong file excel

 

1. Hiện tượng:

- File excel bị nhiễm macro ượng lớn bất thường ( dung lượng thực tế + khoảng 250KB)
- Mở một file excel bất kỳ bao giờ cũng kèm theo 1 file tên book 1.xls ( Documents and setting / Administration/ Aplication data/ Microsoft / Excel / XLSTART/ book 1).

2. Ảnh hưởng:
- Mở file excel nào thì file đó bị nhiễm macro, dung lượng file đó tăng
- gửi mail đính kèm file bị macro này sẽ làm tăng dung lượng mail và sẽ kèm theo cả File book 1.xls
- Mỗi lần mở File bị nhiễm macro sẽ hiện lên bảng thông báo file có kèm cả macro và có thể file đã bị nhiễm virus

3.Cách khắc phục:
Hiện tại theo mình được biết thì không phần mềm diệt virus nào diệt được virus này, mình đã tham khảo cách diệt tại havonline.net và xin gửi tới các bạn để sử dụng khi cần thiết.
- Xoá tất cả các file trong Folder XLSTART
- Mở File nhiễm virus chọn Format/ sheet/ unhide bạn sẽ thấy 1 file ẩn, xoá file này đi, đó chính là virus bám theo file của bạn - Save file này lại

4.Kết quả:
Thế là file của bạn không bị nhiễm virus nữa. Các file khác bạn làm tương tự như vậy. Sau khi diệt tất các file nhiễm virus thì không thấy lây lan sang file khác và bị nhiễmlại nữa. Tuy nhiên dung lượng File vẫn lớn ( sau khi diệt macro dung lượng file chỉ giảm khoảng 50kB). Tức là khi bạn gửi mail, file đính kèm này vẫn làm bạn khó chịu bởi dung lượng của nó. Khắc phục nó bằng cách copy nội dung file sang file excel khác.

Sưu tầm