01:27 ICT Thứ ba, 09/03/2021
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021! TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! .

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin của ngành kiểm sát

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2014

Thứ tư - 26/03/2014 14:28
 

Đ/c Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao

Phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2014

Ngày 25/3/2014, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng. Dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thành phần tham dự buổi lễ có các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đ/c Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng VKSND tối cao

Công bố Quyết định tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Tại Lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao công bố Quyết định tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 3/2/2014 cho đảng viên Nguyễn Văn Cơ và Phạm Xuân Đào; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Tố Toàn, Lê Thị Kim Oanh, Ngô Quang Hòa; Công bố Quyết định của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tặng Giấy khen cho đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở là tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2013 gồm: Đảng bộ Cục Điều tra hình sự, Chi bộ Viện Phúc thẩm 3; tặng Giấy khen cho 09 chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2013; tặng Giấy khen cho Chi bộ Tham mưu - Tổng hợp thuộc Đảng bộ Cục Điều tra hình sự, đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2011 - 2013); tặng Cờ thi đua cho 01 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” 5 năm liền 2009 - 2013: Chi bộ Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại Đà Nẵng (Viện Phúc thẩm 2); tặng Bằng khen cho 01 tổ chức cơ sở đảng viên đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” 3 năm liền 2011 - 2013: Đại học Kiểm sát Hà Nội; tặng Bằng khen cho 07 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2009 - 2013; tặng giấy khen cho 82 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.

Đ/c Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao
trình bày Chương trình trọng tâm công tác của Đảng ủy VKSND tối cao năm 2014

Tại hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2014, đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày Chương trình trọng tâm công tác của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2014 như: Phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2014. Chú trọng  lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa, đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra tội phạm của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tích cực tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc Hiến pháp 1992 (sửa đổi năm 2013); tập trung lãnh đạo thực hiện các đề án về cải cách tư pháp nhất là các đề án thuộc trách nhiệm của Ngành; hoàn thành các dự án về xây dựng Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) và triển khai thực hiện khi được Quốc hội thông qua. Phối hợp với Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo đẩy nhanh việc xây dựng trụ sở mới của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ, công tác chuyên môn, công tác tổ chức và chính sách cán bộ. Phối hợp với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, xây dựng và thực hiện đề án “Xác định vị trí việc làm và cơ cấu các ngạch công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân”. Tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 215-QĐ/TW ngày 05/12/2013 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tập trung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng biểu tiêu chí đánh giá thi đua trong Đảng bộ. Duy trì việc giao ban giữa Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân tối cao với các đảng uỷ, chi uỷ trực thuộc gắn tinh thần trách nhiệm của các Đảng ủy viên với các đảng bộ, chi bộ. Tổ chức tiếp nhận Đảng bộ Phân hiệu Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác phát triển đảng viên.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá cao kết quả công tác Đảng của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2013. Đạt được kết quả trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy Khối; sự phối hợp có hiệu quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2014. Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Thủy Khiêm nhấn mạnh, năm 2014 Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao tập trung thực hiện tốt việc tổ chức quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2014. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Kế hoạch 62-KH/ĐUK ngày 20/02/2013 về “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên trong đảng bộ; tích cực tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề, thời sự cho cán bộ, đảng viên. Duy trì tốt việc giao ban giữa Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao với các đảng ủy, chi ủy trực thuộc. Làm tốt công tác phát triển đảng viên. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2014; tăng cường công tác giám sát theo chuyên đề, kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm. Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng tham gia các phong trào thi đua do chính quyền và các đoàn thể phát động; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tích cực thực hành tiết kiệm chi ngân sách nhằm góp phần nâng cao đời sống cán bộ, công chức cơ quan. Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm khẳng định, phát huy thành tích đạt được, năm 2014 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao phấn đấu 100% tổ chức đảng trực thuộc và Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.


 

Đ/c Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao

Trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa cho các đảng viên 40 năm, 30 năm tuổi Đảng
 
 

Đ/c Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao

Trao Bằng khen, giấy khen cho các Đảng bộ, Chi bộ có thành tích trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Quốc Hưng

Nguồn tin: VKSNDTC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: nbsp đ/c
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 378
  • Tháng hiện tại: 65994
  • Tổng lượt truy cập: 11735124