23:37 ICT Thứ bảy, 31/10/2020
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVII *** SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT *** TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM, GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT *** THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC LIÊM CHÍNH, HÀNH ĐỘNG, KỶ CƯƠNG, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ *** CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ NÊU CAO TINH THẦN GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP, TÌM HIỂU, TUÂN THỦ, CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT *** BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN LÀ MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU TRONG THỰC THI CÔNG VỤ CỦA MỖI CÁN BỘ NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin của ngành kiểm sát

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO NĂM 2013

Thứ ba - 18/03/2014 08:06

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng,

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại hội nghị

Ngày 17/3/2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2014. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cùng dự có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Nguyễn Hải Phong, Bùi Mạnh Cường. Đại diện Đảng ủy, Công đoàn cấp trên có đồng chí Võ Xuân Hoàn, Phó trưởng ban Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đoàn Minh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn viên chức Việt Nam. Có 214 đại biểu, đại diện cho hơn 800 cán bộ, công chức, viên chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng

Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2013 do đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại hội nghị đánh giá: Năm 2013, toàn ngành Kiểm sát nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo toàn Ngành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác chuyên môn theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2013. Kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực như: Đã ban hành, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; phối hợp ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa có chuyển biến rõ rệt; kiểm sát hoạt động tư pháp chặt chẽ, hiệu quả hơn. Tổ chức Hội nghị tập huấn toàn Ngành để triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội; ban hành Hướng dẫn công tác quản lý, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp; bố sung, sửa đổi Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ, Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo, quản lý công tác và chỉ đạo, hướng dẫn các cấp kiểm sát thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu so với Nghị quyết số 37/2012/QH13 đề ra. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các hoạt động thiết thực để thực hiện chủ trưởng “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở”, tăng cường hướng dẫn, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm phục vụ thiết thực cho công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Chú trọng công tác tham mưu, tổng hợp; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong toàn Ngành.

Đồng chí Đoàn Minh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng Ban Tuyên giáo  Công đoàn viên chức Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Về công tác xây dựng Ngành, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo toàn Ngành nâng cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực tham gia góp ý vào Dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi), tập trung nghiên cứu, đề xut những nội dung sửa đổi liên quan đến chế định Viện kiểm sát nhân dân. Xây dựng, hoàn thiện các đề án về cải cách tư pháp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất và chế độ, chính sách của Ngành. Tiến hành tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị trong ngành Kiểm sát nhân dân.


 
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu giải đáp tại hội nghị

Theo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2013 do đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày, năm 2013, Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; duy trì và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên trong điều kiện cho phép. Qua đó ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị được nâng lên, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch công tác của đơn vị.

Hưởng ứng phong trào thi đua do chính quyền và Công đoàn cơ quan phát động, các Công đoàn bộ phận luôn bám sát nhiệm vụ chuyên môn, xác định mục tiêu, nội dung thi đua, phối hợp với Thủ trưởng đoan vị, xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho từng cá nhân, tập thể; đăng ký danh hiệu thi đua, tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Tổng kết phong trào thi đua năm 2013, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao có: 01 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất; 01 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì; 03 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba; 17 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các loại; 05 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 15 tập thể được tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân; 26 tập thể được tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối ngành Kiểm sát nhân dân; 02 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 14 tập thể được tặng Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” 02 năm liên tục; 25 cá nhân được công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 02 năm liên tục; 115 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.


 

Đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2013

Qua hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2013 thấy rằng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quán triệt, thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tập thể Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có nhiều cố gắng, triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan, đơn vị, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, góp phần tích cực trong việc triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2013.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đều nhất trí cao với các báo cáo đã trình bày tại hội nghị. Đại biểu tập trung phân tích sâu những mặt công tác đạt được; làm rõ nguyên nhân, hạn chế. Đồng thời, nêu đề xuất, kiến nghị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2013.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn viên chức Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác năm 2013 của Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao đạt được. Hoạt động Công đoàn cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nói riêng và ngành Kiểm sát nhân dân nói chung. Trao đổi về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đoàn Minh Huyền đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường công tác tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các cuộc vận động của ngành Kiểm sát nhân dân. Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt phong trào thi đua, hướng mục tiêu thi đua vào các hoạt động tham mưu, nghiên cứu nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch công tác hàng năm, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ IV.  

Phát biểu tại hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2013, góp phần thiết thực, quan trọng với toàn Ngành vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho Ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Viện trưởng đánh giá: Năm 2013, ngành Kiểm sát nhân dân nói chung, đặc biệt là các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao nói riêng có rất nhiều nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp và có những đóng góp quan trọng góp phần với toàn Ngành hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội giao. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2013 đã kiểm điểm, đánh giá khá đầy đủ về những kết quả đạt được cũng như những hạn chếtrong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và công tác xây dựng cơ quan. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2014 của Ngành, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp và phục vụ chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012, Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; thực hiện Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội về triển khai Hiến pháp sửa đổi năm 2013, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời những quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ngành; hoàn thành các dự án luật được Quốc hội giao chủ trì soạn thảo; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng và xây dựng Ngành. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, không ngừng nâng cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để xứng đáng là cơ quan đầu não, đầu tầu gương mẫu của Ngành, giúp cho ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng khẳng định vững chắc vị thế của mình trong tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2013, đồng thời bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014 - 2016.

Tin: Trường Giang
Ảnh: Quốc Hưng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn