04:38 ICT Thứ ba, 07/07/2020
“Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020)" "Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)!"

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin của ngành kiểm sát

HỘI NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VÀ QUY CHẾ CỦA NGÀNH NHẰM THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KIỂM SÁT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP

Thứ tư - 05/11/2014 15:13

Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao  phát biểu tại hội nghị

Tiếp theo Hội nghị phía Bắc, trong các ngày 30, 31/10/2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Chương trình đối tác tư pháp tiếp tục tổ chức Hội nghị Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra việc chấp hành pháp luật và quy chế của Ngành nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp cho các đại biểu phía Nam là Lãnh đạo Viện, Chánh Thanh tra, cán bộ Thanh tra chuyên trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Đà Nẵng trở vào. Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Chánh Thanh tra VKSND tối cao trình bày Dự thảo Thông tư tại hội nghị

Sau bài Phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày thuyết minh 02 dự thảo Thông tư: Thông tư về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân và Thông tư về xử lý vi phạm trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Phó Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Chuyên đề tại hội nghị

 
 

Đồng chí Phạm Quang Hòa, Phó Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Chuyên đề tại hội nghị

Tiếp đó, đại biểu dự hội nghị nghe các Chuyên đề: Phẩm chất, kỹ năng của người cán bộ Thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân; Quy trình, kỹ năng thanh tra nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; Quy trình, kỹ năng thanh tra công vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân do các đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Phạm Quang Hòa - Phó Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày.

 

Đại biểu tham dự hội nghị

Các ý kiến tham luận của đại biểu dự hội nghị đánh giá cao công tác chuẩn bị, tinh thần phục vụ của Ban tổ chức hội nghị. Việc VKSND tối cao tổ chức hội nghị tập huấn rất kịp thời, có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Thanh tra của Ngành. Tài liệu tại hội nghị được chuẩn bị công phu, nhất là hệ thống quy trình công tác thanh tra gắn với việc thực hiện các quy chế nghiệp vụ của Ngành không chỉ có tác dụng đối với cán bộ làm công tác Thanh tra mà còn hữu ích đối với các cán bộ làm công tác nghiệp vụ trong Ngành. Các VKSND địa phương đề nghị VKSND tối cao hệ thống thành cuốn “Cẩm nang công tác thanh tra” để quán triệt, thực hiện. Đồng thời, xây dựng tập tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ về Thanh tra đưa vào Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ của Trường Đại học Kiểm sát.

- VKSND các địa phương đề nghị VKSND tối cao cho thành lập Thanh tra VKSND cấp tỉnh trên toàn quốc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra. Qua gần một năm tổ chức và hoạt động, Thanh tra Ngành đã bước đầu xây dựng được tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong nội bộ Ngành. Tuy nhiên, với tổ chức, bộ máy hiện tại của Thanh tra VKSND tỉnh ( chỉ có 8 đơn vị tổ chức Thanh tra tương đương cấp phòng,  còn lại 55 đơn vị lập Tổ thanh tra nằm trong Phòng Tổ chức cán bộ) rất khó khăn để triển khai các nhiệm vụ thanh tra.

- Về biên chế cán bộ làm công tác Thanh tra: VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều đề nghị VKSND tối cao sớm bổ sung biên chế để kiện toàn tổ chức Thanh tra VKSND cấp tỉnh vì đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đồng thời là việc phát sinh khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 20/12/2013 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao và thực hiện Luật Thanh tra năm 2010.

- Về việc ban hành 02 Thông tư: Các VKSND địa phương cho rằng, việc ban hành Thông tư về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân và Thông tư về xử lý vi phạm trong ngành Kiểm sát nhân dân là rất cần thiết:

Qua thảo luận Thông tư về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo, Thông tư đã quy định rõ nguyên tắc hoạt động thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan thanh tra ngành KSND; kèm theo các biểu mẫu về công tác thanh tra. Một số ý kiến đề nghị chỉnh sửa câu chữ nhằm tránh việc trùng lắp nội dung.

Đối với Thông tư về xử lý vi phạm trong ngành Kiểm sát nhân dân: Nhiều ý kiến băn khoăn về mức xử lý ở khoản 1 các quy định. Một số ý kiến đề nghị chỉnh sửa nội dung liên quan để làm rõ khái niệm về mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm để tránh tùy tiện trong xử lý; cân nhắc một số hành vi vi phạm, mức độ xử lý.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá cao công tác chuẩn bị, phục vụ của Ban Tổ chức hội nghị; đại biểu dự hội nghị với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, ý kiến tham luận có trọng tâm, trọng điểm. Việc đề nghị cho thành lập Thanh tra VKSND là đơn vị cấp phòng của 63 VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Lãnh đạo VKSND tối cao sẽ nghiên cứu cho ý kiến trên cơ sở khả năng biên chế của Ngành và yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ công tác thanh tra trong thời gian tới, tạo điều kiện giúp VKSND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý được giao. Trước mắt, trong khi chờ duyệt bổ sung biên chế, đề nghị Lãnh đạo VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực làm chuyên trách công tác Thanh tra. Việc ban hành 02 Thông tư là cần thiết, giao Thanh tra VKSND tối cao tiếp thu ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện 02 dự thảo Thông tư báo cáo đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao quyết định.

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thanh tra của Ngành trong thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng yêu cầu:

- Đối với Thanh tra VKSND tối cao: Hoàn thiện Quy trình công tác thanh tra, 02 dự thảo Thông tư báo cáo đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao. Tăng cường hướng dẫn, theo dõi địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, đặc biệt là quy trình kỹ năng công tác thanh tra trong toàn Ngành.

- Đối với VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

+ Cần nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ công tác thanh tra của Ngành trong tiến trình cải cách tư pháp, thanh tra là khâu quan trọng trong quản lý, kiểm soát nội bộ. Do đó, đồng chí Viện trưởng phải trực tiếp phụ trách công tác thanh tra, quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra. Lựa chọn những cán bộ, kiểm sát viên có bản lĩnh vững vàng, có trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn công tác, có phẩm chất đạo đức tốt để làm công tác thanh tra. Đồng thời, cán bộ Thanh tra phải luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, kỹ năng nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

+ Viện trưởng VKSND tỉnh phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật trong hoạt động công vụ, hoạt động nghiệp vụ của Ngành; gắn công tác thanh tra với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; với công tác cán bộ và công tác thi đua – khen thưởng của Ngành, hạn chế để xảy ra các vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín của Ngành.

+ Quán triệt đầy đủ đến cán bộ, công chức trong đơn vị hai cấp của tỉnh nội dung 3 Quy trình công tác thanh tra để làm tốt công tác Thanh tra.

+ Tổ chức nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào 02 dự thảo Thông tư, gửi báo cáo tổng hợp ý kiến về VKSND tối cao (qua Thanh tra VKSND tối cao) trước ngày 20/11/2014 để tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo Uỷ ban kiểm sát, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, cho ý kiến ban hành.

Hội nghị Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra việc chấp hành pháp luật và quy chế của Ngành nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp đã thành công, tốt đẹp.

 

Tác giả bài viết: Hưng Hùng

Nguồn tin: VKSNDTC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 1885
  • Tháng hiện tại: 48419
  • Tổng lượt truy cập: 9427204