02:23 ICT Thứ ba, 09/03/2021
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021! TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! .

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin của ngành kiểm sát

HỘI NGHỊ SƠ KẾT VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 06/CT-VKSTC CỦA VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO NGÀY 6/12/2013 VÀ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC NGÀY 02/8/2013

Thứ tư - 29/10/2014 08:09

 

 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng,

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ngày 27/10/2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp cùng Chương trình Đối tác tư pháp tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 06/12/2013 và Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đồng chủ trì hội nghị. Thành phần tham dự hội nghị gồm: Đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu từ Quảng Bình trở ra.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, trong giai đoạn điều tra, Viện kiểm sát có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, có tính quyết định trong việc bảo đảm để truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội. Nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra, năm 2011, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã giao Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với các đơn vị trực thuộc xây dựng Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân nhằm tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Sau khi triển khai Chỉ thị số 06/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 06/12/2013 và Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013, toàn Ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Tuy nhiên ở một số Viện kiểm sát địa phương, đơn vị chuyển biến còn chậm. Đồng chí Phó Viện trưởng đề nghị đại biểu tham dự hội nghị tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chết, thiếu sót đồng thời đề xuất các biện pháp hữu ích nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06 và Thông tư liên tịch số 06 và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Thị Tuyết Hoa, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra

án hình sự về trật tự xã hội Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo tại hội nghị

Theo Báo cáo sơ kết Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm do đồng chí Lê Thị Tuyết Hoa, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày, ngay sau khi ban hành, việc tổ chức triển khai tại Viện kiểm sát các cấp được thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của Chỉ thị số 06, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không hình thức. Trên cơ sở đó, trong năm 2014, toàn Ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để phấn đấu và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự được tăng cường; kết quả kiểm sát có nhiều tiến bộ, góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự và hạn chế các trường hợp oan, sai và bỏ lọt tội phạm; kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh những vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp và những cán bộ vi phạm pháp luật gây oan, sai. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp giải quyết dứt điểm, nghiêm minh nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được xã hội quan tâm. Nỗ lực hoàn thành tốt công tác xây dựng các dự án luật, chủ trì, chủ động thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành pháp luật. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ quản trong Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội đều được thực hiện nghiêm túc, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt yêu cầu, góp phần tích cực xây dựng, nâng cao niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân vào các cơ quan tư pháp trong quá trình thực hiện chiến lược cải cách tư pháp.

Đồng chí Trần Ngọc Hương, Phó Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra

án hình sự về trật tự xã hội Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo tại hội nghị

Theo Báo cáo sơ kết việc thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC (Thông tư 06) ngày 02/8/2013 do đồng chí Trần Ngọc Hương, Phó Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày, việc ban hành Thông tư 06 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo ra sự chuyển biến mới trong nhận thức và áp dụng pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Sau khi ban hành, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt được nhiều kết quả tích cực. Viện kiểm sát các cấp thực hiện tốt chức năng kiểm sát, thường xuyên đôn đốc Cơ quan điều tra để đẩy nhanh công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Chất lượng hoạt động thụ lý, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra được nâng lên. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra và các cơ quan hữu quan trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Tích cực, chủ động vận dụng nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, tăng cường kiểm sát việc nắm bắt, quản lý và xử lý tố giác, tin báo tội phạm.

Đồng chí Phan Xuân Trường, Phó Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra

án hình sự về trật tự xã hội Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Trường, Phó Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội Viện kiểm sát nhân dân tối cao giới thiệu các nội dung chính của Quy chế công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố và Quy chế công tác kiểm sát khám nghiệm hiện trưởng; kiểm sát khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra việc tiến hành giám định.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác công tố, thực hiện chủ trương đó, ngành Kiểm sát nhân dân đã tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; đảm bảo truy cứu trách nhiệm hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế mức thấp nhất việc oan sai, bỏ lọt tội phạm. Kết quả đó đã góp phần nâng cao uy tín, vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống các cơ quan tư pháp. Đồng chí Viện trưởng lưu ý, trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nguồn căn cứ để xác định dấu hiệu tội phạm, xem xét, quyết định việc khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự, do đó các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Quốc hội về cải cách tư pháp đều đặt ra yêu cầu tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra nhằm đảm bảo việc truy tố đúng người đúng tội, hạn chế đến mức thấp nhất việc oan sai và bỏ lọt tội phạm. Việc tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 06 và Thông tư liên tịch số 06, đồng thời ban hành các Quy chế công tác là những việc làm cấp thiết đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra hiện nay trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm. Đồng chí đề nghị sau hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06 và Thông tư liên tịch số 06 đến các cán bộ được giao nhiệm vụ phụ trách công tác này, đảm bảo quá trình thực hiện nội dung các quy định phải thực sự hiệu quả và chất lượng, góp phần tích cực xây dựng, nâng cao niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân vào các cơ quan tư pháp trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm hiện nay.

Một số hình ảnh tham luận tại hội nghị:

 

 

 

 

 

Trường Giang

Nguồn tin: VKSNDTC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 21
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 12
  • Hôm nay: 561
  • Tháng hiện tại: 66177
  • Tổng lượt truy cập: 11735307