18:26 ICT Thứ bảy, 08/08/2020
“Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020)" "Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)!"

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin của ngành kiểm sát

Hội thảo về tăng cường các biện pháp thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW và Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị trong ngành Kiểm sát nhân dân

Thứ ba - 25/11/2014 15:54
 
Đ/c  Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo ngành KSND
 về các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hộiphát biểu chỉ đạo hội thảo
Ngày 25/11/2014, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân về các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội chủ trì Hội thảo về tăng cường các biện pháp thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008, Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị trong ngành Kiểm sát nhân dân. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Yên Bái, Thái Bình, Phú Thọ; đại diện Đại diện Lãnh đạo, Kiểm sát viên một số đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tham dự hội thảo.
Đ/c Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo ngành KSND
về các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trình bày báo cáo tham luận
Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân về các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trình bày báo cáo tham luận tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy. Công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chiến lược mang tính quyết định và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng này, nhiều năm qua Ban chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân về các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng về chủ trương chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước, tăng cường hoạt động nghiệp vụ giải quyết án hình sự, án ma túy, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để nâng cao hiệu quả công tác này.
Hoạt động chỉ đạo tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy được thể hiện trong Kế hoạch công tác năm, các văn bản phát động thực hiện đợt cao điểm phòng, chống tội phạm; tháng hành động phòng, chống ma túy của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đặc biệt, Ban chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân về các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ngành ban hành các Kế hoạch dài hạn như: Kế hoạch số 06-KH/BCS ngày 16/10/2010 về thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Kế hoạch số 130/KH-VKSTC, ngày 07/12/2012 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015; kế hoạch số 46/KH-VKSTC ngày 02./7/2008 về chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 54/KH-VKSTC-VP ngày 07/6/2012 về Kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý giai đoạn 2012 - 2015; Kế hoạch số 88/KH-VKSTC, ngày 13/9/ 2012 về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống kiểm soát ma túy ở Việt nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Trong đó xác định công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đồng thời đưa ra các nội dung cụ thể cho hai lĩnh vực công tác này.
Toàn cảnh hội thảo
Phần tham luận, các đại biểu dự hội thảophát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung phát biểu góp ý kiến về việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW và Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị trong ngành Kiểm sát nhân dân, có liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Ngành; đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của đơn vị mình và đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngànhgiao chotrong thời gian tới.
 
Các đại biểu tham dựhội thảo
Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, tham mưu có hiệu quả cho Lãnh đạo Viện về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Về nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân về các Chương trình phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong chỉ đạo: Tiếp tục đề ra các biện pháp cụ thể thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 06-KH/BCS ngày 16/11/2010và Kế hoạch số 55/KH-VKSTC-V1C ngày 29/5/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW; Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị trong ngành Kiểm sát nhân dân. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Viện kiểm sát các cấp về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, tích cực thực hiện lồng ghép với công tác chuyên môn; đồng thời phối hợp chặt chẽ việc thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia này với các chương trình mục tiêu quốc gia khác nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên trong phòng, chống và kiểm soát tội phạm, tệ nạn ma túy ở địa phương, đơn vị. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội và các chỉ tiêu công tác khác của Viện KSND tối cao. Đồng chí Phó Viện trưởng yêu cầu chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt chú trọng phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng lựa chọn và tập trung giải quyết các vụ án điểm; phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động để tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, phòng ngừa ma túy, góp phần xây dựng phong trào toàn dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý. Phối hợp trao đổi thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy trong Ngành, với các ngành hữu quan, tại địa phương; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, xây dựng luật, pháp lệnh theo phân công của Quốc hội, nhất là các dự án luật Ngành được giao chủ trì, các luật liên quan đến trách nhiệm và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tăng cường công tác xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật. Tích cực tham gia ý kiến để hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống và kiểm soát ma tuý. Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo, hướng dẫn toàn Ngành thực hiện các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, trọng tâm là: “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”, góp phần đảm bảo hoạt động xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú nhằm nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên trong công tác này. Nâng cao chất lượng báo cáo, công tác thống kê tội phạm và ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu triển khai ứng dụng phần mềm quản lý án hình sự; đánh giá đầy đủ tình hình vi phạm, tội phạm trong hoạt động tư pháp. 

 

Tác giả bài viết: Quốc Hưng

Nguồn tin: VKSNDTC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 25
  • Khách viếng thăm: 24
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 8789
  • Tháng hiện tại: 96360
  • Tổng lượt truy cập: 9731627