19:21 ICT Thứ sáu, 25/09/2020
“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG; NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP; GÓP PHẦN XÂY DỰNG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH." ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ QUYẾT TÂM LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, KIỂM SÁT VIÊN “VỮNG VỀ CHÍNH TRỊ, GIỎI VỀ NGHIỆP VỤ, TINH THÔNG VỀ PHÁP LUẬT, CÔNG T M VÀ BẢN LĨNH, KỶ CƯƠNG VÀ TRÁCH NHIỆM”. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ. THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 – 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 – 02/9/2020).

Trang chủ » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 4778192 Thứ sáu, 25 Tháng Chín 2020 19:21
windows7 1813396 Thứ sáu, 25 Tháng Chín 2020 19:08
windowsnt 435956 Thứ sáu, 25 Tháng Chín 2020 19:19
macosx 304947 Thứ sáu, 25 Tháng Chín 2020 19:14
linux2 181889 Thứ sáu, 25 Tháng Chín 2020 19:14
windowsxp2 149956 Thứ sáu, 25 Tháng Chín 2020 17:41
linux3 147590 Thứ sáu, 25 Tháng Chín 2020 19:20
windowsnt2 133072 Thứ sáu, 25 Tháng Chín 2020 19:19
windows2k 6652 Thứ sáu, 25 Tháng Chín 2020 14:10
windowsvista 5584 Thứ sáu, 18 Tháng Chín 2020 09:37
windows 4836 Thứ sáu, 25 Tháng Chín 2020 14:05
windows2003 2774 Thứ sáu, 25 Tháng Chín 2020 13:54
windows95 2169 Thứ sáu, 25 Tháng Chín 2020 14:10
windows98 1469 Thứ năm, 24 Tháng Chín 2020 15:01
windowsme 805 Thứ sáu, 25 Tháng Chín 2020 14:07
windowsce 398 Thứ bảy, 19 Tháng Chín 2020 15:45
windowsxp 391 Thứ ba, 08 Tháng Chín 2020 14:04
windowsme2 353 Thứ ba, 22 Tháng Chín 2020 14:36
os22 89 Thứ năm, 24 Tháng Chín 2020 10:42
openbsd 8 Thứ sáu, 11 Tháng Chín 2020 23:02
freebsd 5 Thứ năm, 26 Tháng Tư 2018 19:54
netbsd 1 Thứ hai, 02 Tháng M. hai 2019 06:20
mac 1 Thứ ba, 31 Tháng Bảy 2018 23:22