Để đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong năm 2021 và định hướng phương hướng công tác năm 2022; ngày 21/12/2021, Ban chấp hành Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành chi hội Luật gia và Ban chấp hành Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Trần Hưng Bình, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.