Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 30/3/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về “Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2025”, Kế hoạch số 34/KH-ĐU ngày 22/4/2022 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị về “Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2022-2025”. Sáng ngày 03/8/2022, Chi bộ Phòng 1-2 đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Quảng Hưng- Ủy viên ban cán sự đảng phụ trách Ban cán sự Đảng, Phó bí thư Đảng ủy phụ trách, Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh Quảng Trị cùng toàn thể Đảng viên trong toàn Chi bộ.

       Đại hội đã nghe đồng chí Lê Đức Thành trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2022; đồng chí Đặng Hưng Tuyền trình bày báo cáo kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 và thông qua đề án nhân sự Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025

       Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ phòng 1-2 đã đoàn kết, thống nhất nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm triển khai và phấn đấu thực hiện thắng lợi  các Nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết của tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVII và các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước của tỉnh nhà. Hàng năm Chi bộ đều được đánh giá xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại hội cũng đã nghiêm túc nhìn nhận, kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, thiếu sót cần khắc trong thời gian tới.