Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025”; Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 30/3/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về “Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2025”; Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 30/8/2019 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị về “Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2022 - 2025 ”; Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy VKSND tỉnh Quảng Trị, sáng ngày 01/8/2022 Chi bộ Phòng 7, 9 long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.Toàn cảnh Đại hội

Đại hội vinh dự có đồng chí Lê Thị Hồng Đào, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng, đồng chí Trần Thị Hà, Đảng ủy viên, Chánh văn phòng VKSND tỉnh đến dự và chỉ đạo. 

Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, các đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo Báo cáo chính trị. Các ý kiến đều tập trung phân tích, đánh giá tình hình, những kết quả đạt được, những hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ trước; đồng thời xác định những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ mới.