Ngày 05/6/2024, Chi bộ Phòng 7, 9 thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn đàn với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và vai trò của Ngành kiểm sát nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực”. Tham dự diễn đàn có đồng chí Thái Thị Phương Lan - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.