Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 24/4/2022 của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh, vừa qua Chi bộ Văn phòng tổng hợp, Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Trần Hữu Ân, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Trần Hữu Ân, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo chính trị của Chi bộ Văn phòng tổng hợp tại Đại hội đã nêu rõ: Văn phòng tổng hợp là trung tâm thông tin tổng hợp thực hiện công tác hậu cần phục vụ, tham mưu cho lãnh đạo cơ quan trong công tác chỉ đạo, điều hành.Với tính chất công việc luôn bề bộn, đòi hỏi tính kịp thời và chính xác. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Văn phòng tổng hợp đã tập trung lãnh đạo đảng viên và quần chúng trong đơn vị Văn phòng tổng hợp nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công việc được giao, phát huy khả năng về chuyên môn của cá nhân để đem lại hiệu quả cao trong từng khâu công tác. Chi bộ triển khai thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng tổng hợp, kế hoạch công tác hàng năm của VKSND tỉnh và chương trình công tác hàng năm của đơn vị Văn phòng tổng hợp; cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu, biện pháp công tác để lãnh đạo đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chi bộ phát huy vai trò lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản lý điều hành để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chất lượng và hiệu quả công tác ngày càng được nâng lên. Năm 2020, Chi bộ Văn phòng tổng hợp được Đảng ủy VKSND tỉnh công nhận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, có 02 đảng viên được công nhận “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Năm 2021, Chi bộ được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, có 03 đảng viên được công nhận “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 01 đảng viên được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị  tặng Giấy khen vì đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền.

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Hữu Ân thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Chi bộ Văn phòng tổng hợp đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2020. Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Trần Hữu Ân lưu ý: Chi bộ Văn phòng tổng hợp phải luôn giữ vững và phát huy nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động; thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ đúng quy định của Điều lệ Đảng, các nội dung sinh hoạt đều bám sát đặc điểm hoạt động của đơn vị. Nội dung sinh hoạt chuyên đề và tổ chức diễn đàn chi bộ phải đảm bảo theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; nêu cao vai trò của chi bộ trong việc giáo dục, quản lý đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

 Một số hình ảnh của Đại hội: