Thực hiện Quyết định số 292-QĐ/HU ngày 09/8/2021 của Đảng bộ huyện Cam Lộ về việc kết nạp đảng viên, chiều ngày 19/8/2021 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Hoàng Thị Khánh Linh - Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ; đồng chí Trần Nhật Tân - Bí thư Chi đoàn Viện kiểm sát - Tòa án huyện và toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Viện kiểm sát. Buổi lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng.

  Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Chi bộ đã công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Hoàng Thị Khánh Linh, đồng thời, dặn dò đồng chí đảng viên mới phải luôn rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xứng đáng là một người đảng viên với mong muốn đồng chí Đảng viên mới Hoàng Thị Khánh Linh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tác phong người đảng viên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, phải thực hiện tốt nghĩa vụ của người đảng viên trong thời gian dự bị, theo quy định của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và phân công đồng chí đảng viên giúp đỡ đồng chí Hoàng Thị Khánh Linh trong thời gian dự bị.

   Đồng chí Hoàng Thị Khánh Linh đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Phượng-VKSND huyện Cam Lộ