Tin hoạt động phong trào

Hướng tới kỷ niệm 115 năm, ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907- 07/4/2022) và 50 năm ngày giải phóng huyện Triệu Phong (29/4/1972-29/4/2022), huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn và quê hương Triệu Phong anh hùng, đổi mới phát triển” bằng hình thức trực tuyến, bắt đầu từ ngày 15/02/2022 đến ngày 25/3/2022.

 Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về cuộc đời, thân thế, sự cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách  mạng của Đảng và của dân tộc; truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân huyện Triệu Phong. Từ đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng quê hương Triệu Phong giàu đẹp, văn minh.

Hưởng ứng cuộc thi, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong đã phát động tất cả đoàn viên Công đoàn nhiệt tình tham gia, với bài thi đạt chất lượng cao ngay từ giai đoạn đầu phát động./.

Một số hình ảnh của cuộc thi: