Thực hiện Công văn số 112-CV/BCSĐ-VKS ngày 29/10/2021 của Ban cán sự Đảng, ngày 01/11/2021 Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Bộ Chính Trị về những điều đảng viên không được làm. Đồng chí Trần Hữu Ân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị trực tiếp phổ biến nội dung văn bản cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.


Quy định số 37-QĐ/TW  ngày 25/10/2021 gồm 19 Điều, thay thế Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, nhằm tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Trần Hữu Ân yêu cầu đảng viên phải nghiêm túc chấp hành Quy định số 37-QĐ/TW của Đảng, đồng thời giao nhiệm vụ cho Bí thư các chi bộ trực thuộc thường xuyên theo dõi việc thực hiện của đảng viên và định kỳ báo cáo tình hình, kết quả với cấp ủy cấp trên theo quy định./.

Tác giả: Hoàng Sâm - Viện KSND tỉnh Quảng Trị