Ngày 10/01/2023, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Thanh Quế - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đồng chí Dương Xuân Sanh - Viện trưởng VKSND tỉnh dự hội nghị; Đồng chí Hà Quảng Hưng - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy chủ trì hội nghị.  


Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi nghe đồng chí Trần Hữu Ân - Ủy viên thường vụ Đảng ủy VKSND tỉnh trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, hội nghị tiến hành thảo luận. Các ý kiến tham luận tại hội nghị đều đồng tình với những đánh giá của Đảng ủy về kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 mà Đảng ủy đã đề ra, đồng thời làm rõ hơn những nội dung mà báo cáo đã nêu, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng tại chi bộ. 

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Quế ghi nhận và biểu dương những kết quả và thành tích đạt được của Đảng bộ VKSND tỉnh năm 2022. Đồng chí cũng đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng ủy đề ra cho năm 2023, trong đó nhấn mạnh, bổ sung một số nội dung trong công tác xây dựng Đảng như: Đảng ủy cần tiếp tục rà soát, bổ sung những nhiệm vụ mới theo quy định của Trung ương, thực hiện tốt nguyên tắc hoạt động và quy chế làm việc, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và lãnh đạo Viện, xây dựng mối đoàn kết thống nhất và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, theo đó phải chú trọng công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống,  nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của công chức, đảng viên để có biện pháp giải quyết thích hợp, kịp thời; Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các quy định của Trung ương, Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối; Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, các kết luận của Ban chấp hành Trung ương, nhất là các diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo chủ đề năm 2023; Chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2023 - 2028, kiện toàn bổ sung Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025…  

Đồng chí Hà Quảng Hưng - Phó bí thư phụ trách Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Hà Quảng Hưng - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Thanh Quế - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các ý kiến tham luận của đảng viên tại hội nghị để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ. Đồng chí kêu gọi toàn thể đảng viên tiếp tục phát huy những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, khắc phục khó khăn, hạn chế, khuyết điểm, đoàn kết và quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, nhằm thực hiện tốt phương châm của Ngành Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả, góp phần tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh nhà./.

         Một số hình ảnh:

Đồng chí Đỗ Thanh Quế - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị