Thực hiện Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 09/01/2023 của VKSND tỉnh về công tác VKSND tỉnh Quảng Trị năm 2023; Kế hoạch số 27/KH-VKS ngày 15/5/2023 của VKSND tỉnh về tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Thanh tra- Khiếu tố và chủ trương của Lãnh đạo VKSND tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ; chiều ngày 17/8/2023, VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2023. Đồng chí Trần Hữu Ân, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị.