Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, nhằm kiểm tra đánh giá toàn diện tình hình hoạt động công đoàn cơ cơ sở khối cơ quan HCSN trên địa bàn huyện Triệu Phong, ngày 23/11/2021 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ, UBKT Liên đoàn Lao động huyện do đồng chí Nguyễn Duy Ninh - Huyện ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong.


Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Nam - Phó Chủ tịch Công đoàn thay mặt cho Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong đã báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, báo cáo nêu rõ: Năm 2021, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ Đảng và LĐLĐ huyện, Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, người lao động; tuyên truyền, giáo dục công chức, người lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Công đoàn cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan luôn quan tâm đến đời sống của công chức và người lao động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tất cả công chức và người lao động tin tưởng, yên tâm công tác, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

 Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ninh - Huyện ủy viên-Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Triệu Phong - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong và mong rằng Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để tiếp tục xây dựng Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong trở thành một Công đoàn xuất sắc,  đi đầu trong phong trào hoạt động công đoàn của Huyện nhà./.

Tác giả: Hồng Hà – VKSND huyện Triệu Phong