Thực hiện quyết định điều động và bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên trung cấp của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao, ngày 21/4/2023, Phòng 9 - VKSND tỉnh Quảng Trị được bổ sung thêm một Kiểm sát viên trung cấp. Việc bổ sung thêm biên chế cho Phòng 9 thể hiện sự quan tâm, chú trọng của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Trị đối với khâu công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ án dân sự - hành chính theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 18/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật”.