Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an xã Trung Sơn và Phong Bình

 

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, trong 02 ngày 06 - 07/4/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an các xã Trung Sơn và Phong Bình. 

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe Trưởng Công an xã Trung Sơn và Phong Bình báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm. Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, tài liệu, nhận thấy: Nhìn chung, Công an xã Trung Sơn và Phong Bình đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định của pháp luật. Đã mở sổ theo dõi, phân công cán bộ, chiến sỹ trực ban đầy đủ; kịp thời báo cáo tình hình cho Công an huyện khi có vụ việc vi phạm xảy ra. 

 

Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm sát tại Công an xã Phong Bình

Tuy nhiên, bên cạnh đó quá trình kiểm sát phát hiện một số vụ việc vi phạm xảy ra trên địa bàn xã Trung Sơn, sau khi tiếp nhận Công an xã Trung Sơn không tiến hành lấy lời khai của đối tượng, người làm chứng theo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Kết thúc các cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đánh giá cao kết quả Công an các xã đã đạt được đồng thời yêu cầu Công an xã Trung Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong khâu công tác này nhằm đảm bảo công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 

Tác giả: Lê Phương – VKSND huyện Gio Linh