Thực hiện Quyết định số 143/QĐ-VKSHL ngày 07/04/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hải Lăng, về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án (THA) tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Hải Lăng, đối với chuyên đề án chưa có điều kiện thi hành và án đình chỉ; thời gian tiến hành kiểm sát kể từ ngày 21/4/2022 đến ngày 25/04/2022. Ngày 06/5/2022, tại Chi cục THADS huyện Hải Lăng, Đoàn kiểm sát VKSND huyện Hải Lăng đã tổ chức công bố dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát.Thông qua dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Hải Lăng

Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn kiểm sát thông qua dự thảo Kết luận, với nội dung đánh giá khái quát tình hình chung của Chi cục THADS huyện Hải Lăng, kết quả công tác THADS. Qua kiểm sát các hồ sơ trong thời điểm kiểm sát từ ngày 01/10/2021 đến 31/03/2022, đối chiếu các quy định của pháp luật Đoàn kiểm sát phát hiện một số thiếu sót trong việc lập hồ sơ THA, xác minh điều kiện THA và xác minh tài sản để đảm bảo THA. Sau khi nghe Đoàn kiểm sát thông qua dự thảo Kết luận và các ý kiến giải trình, trao đổi của Chấp hành viên, đồng chí Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện Hải Lăng thống nhất với nội dung dự thảo kết luận của Viện kiểm sát đã thông qua và chỉ đạo các Chấp hành viên nghiêm túc khắc phục những thiếu sót mà Viện kiểm sát đã nêu. Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã hoàn thiện dự thảo và ban hành Kết luận chính thức.

                                 Tác giả:  Ngọc Nhung – VKSND huyện Hải Lăng