Ngày 10/01/2022, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hải Lăng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022. Đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Trị có đồng chí Trần Hữu Ân - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị, về phía VKSND tỉnh có các đồng chí Lê Văn Sum – Trưởng phòng 8, đồng chí Trần Thị Hà – Chánh Văn phòng VKSND tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Hải – Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của đơn vị trong năm 2021, tuy chịu tác động tiêu cực, ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh Covid-19, tình hình tội phạm gia tăng nhưng kết quả công tác của VKSND huyện Hải Lăng có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét; đơn vị đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ngành giao, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.


Đồng chí Hồ Xuân Hải – Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Hải Lăng khai mạc Hội nghị

Năm 2022, VKSND huyện Hải Lăng xác định khâu công tác trọng tâm đột phá Nâng cao chất lượng kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm; chú trọng kiến nghị đối với công tác giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng”. Để thực hiện tốt khâu công tác trọng tâm đột phá, VKSND huyện Hải Lăng tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của VKSND tối cao, Kế hoạch công tác số 02/KH-VKS ngày 04/01/2022 của VKSND tỉnh Quảng Trị; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với công tác cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành theo yêu cầu của Quốc hội khóa XV. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ của ngành; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp; chủ động đề ra và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để hoàn thành tốt các khâu công tác.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Ân – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận và biểu dương thành tích của đơn vị, đồng chí nhấn mạnh những kết quả mà đơn vị đã đạt được là sự nỗ lực phấn đấu của Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, người lao động. Qua đó, đồng chí Phó Viện trưởng đã quán triệt đến toàn thể đơn vị cần tiếp tục kế thừa phát huy những thành quả đã đạt được trong các năm vừa qua và nâng cao nhận thức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các đạo luật mới về tư pháp, những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Viện trưởng đơn vị phải thực sự “Công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”; đội ngũ Kiểm sát viên, công chức, người lao động phải “Trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc, từ đó thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà của Quốc hội và Ngành giao.