Trong đợt xét rút ngắn thời gian thử thách án treo đợt lễ 30/4 năm 2022, cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Triệu Phong đã lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân huyện xét, ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo đối với 02 bị án và giảm thời gian chấp hành hành án phạt cải tạo không giam giữ đối với 01 bị án. 

Tại phiên họp, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong đã phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về căn cứ lập hồ sơ, thủ tục và thời hạn đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo và cải tạo không giam giữ đối với các bị án. Qua kiểm sát, hồ sơ các bị án đều đủ điều kiện để được rút ngắn thời gian thử thách, quy trình, thủ tục tài liệu trong hồ sơ đề nghị rút ngắn và mức đề nghị rút ngắn thời gian thử thách được thực hiện đảm bảo, đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách án treo và giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ chấp nhận toàn bộ đề nghị của cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện và ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách án treo đối với 02 bị án và giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ đối với 01 bị án, trong đó có 01 trường hợp được xét giảm thử thách án treo lần 02 và giảm hết thời gian thử thách án treo còn lại. Sau khi thảo luận, Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo đồng ý với quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong.

Việc xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách án treo và giảm thời gian chấp hành hành án phạt cải tạo không giam đối với các bị án thể hiện tính nhân đạo, sự khoan hồng của pháp luật nước ta đối với những người phạm tội biết ăn năn, hối cải và khuyến khích họ tự giác phấn đấu, tích cực học tập, lao động cải tạo để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.


                                Tác giả bài viết: Ngô Liễn - VKSND huyện Triệu Phong