Sáng ngày 14/01/2022, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Triệu Phong đã tổ chức Hội nghị triển công tác kiểm sát năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Ân, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị cùng đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ. Hội nghị có sự tham dự đầy đủ của Lãnh đạo, công chức và người lao động VKSND huyện Triệu Phong.

Đồng chí Thái Thị Phương Lan, Viện trưởng VKSND huyện Triệu Phong quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm

Tại Hội nghị, đồng chí Thái Thị Phương Lan, Viện trưởng VKSND huyện Triệu Phong trình bày các nội dung trọng tâm của dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát và Kế hoạch thi đua, khen thưởng năm 2022 của cơ quan. Theo đó, năm 2022 VKSND huyện Triệu Phong tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Quán triệt sâu sắc và đầy đủ các yêu cầu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch số 02/KH-VKS ngày 04/01/2021 của VKSND tỉnh Quảng Trị; Thực hiện nghiêm túc Bản cam kết trách nhiệm của người đứng đầu VKSND huyện Triệu Phong với Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị và Bản Giao ước thi đua năm 2022 giữa đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phụ trách địa bàn với Viện trưởng VKSND huyện Triệu Phong. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ mà Quốc hội và Ngành giao.

VKSND huyện Triệu Phong tiếp tục xác định khâu công tác trọng tâm đột phá trong năm 2022 là: “Tăng cường trách nhiệm công tố; kiểm sát chặt chẽ quyết định không khởi tố vụ án, việc đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án; tạm đình chỉ vụ việc, nhằm chống oan sai, bỏ lọt tội phạm”; “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự” và “Tăng cường phương thức tự đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, đúc rút kinh nghiệm thông qua thực tiễn công tác; nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng; xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững mạnh toàn diện, có năng lực thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”. Để thực hiện tốt khâu công tác trọng tâm đột phá, VKSND huyện Triệu Phong triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó xác định chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt. Đề cao trách nhiệm của Viện trưởng VKSND huyện Triệu Phong trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các yêu cầu cải cách tư pháp và giữ gìn sự đoàn kết nội bộ.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Ân Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị đánh giá cao những thành tích mà VKSND huyện Triệu Phong đạt được trong năm qua. Nhất trí với các nội dung đã đề ra trong Kế hoạch công tác năm 2022 của VKSND huyện Triệu Phong, đồng thời cũng yêu cầu Lãnh đạo, công chức và người lao động trong đơn vị tiếp tục chủ động nghiên cứu, triển khai các biện pháp phù hợp để bảo đảm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch công tác đã đề ra. Tiếp tục phối hợp tốt với cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan liên quan trên địa bàn trong công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền huyện về các biện pháp đẩy mạnh công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Đồng chí Trần Hữu Ân Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nhằm thể hiện quyết tâm của tập thể VKSND huyện Triệu Phong phấn đấu thực hiện xuất sắc Kế hoạch công tác năm 2022, Lãnh đạo VKSND huyện Triệu Phong đã tổ chức ký giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cùng đồng chí đại diện lãnh đạo Phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh Quảng Trị và công chức đơn vị.