Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, vừa qua Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND phường 1 và UBND phường An Đôn, thị xã Quảng Trị. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị làm Trưởng đoàn.


Qua việc kiểm sát tại UBND các phường, Đoàn kiểm sát nhận thấy: UBND các phường đã quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật về Thi hành án hình sự. Công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục và đánh giá, nhận xét định kỳ đối với người được hưởng án bảo đảm đúng quy định.

 

                                                Tác giả: Vân Anh – VKSND thị xã Quảng Trị